Začal nový školní rok

V tomto týdnu se již naplno rozběhly naše pedagogické programy. Zatímco sociální služba je pro klienty otevřena i v létě a začátek školního roku doprovázely naše velké oslavy vč. dětského dne, většina pravidelných programů začala toto pondělí. Do Doučování se ihned po skončení školního vyučování nahrnuly děti s domácími úkoly, volnočasové aktivity se v rámci Oratoře otevřely hned v zápětí. Na komunitném centru tak opět bylo slyšet klavír, či hopsající pingpongový míček.

Na Čtyrák dorazili první účastníci zájmových kroužků. V tomto školním roce otevíráme optět kroužky nové, např oblíbený geocaching či novinářský kroužek s názvem Časopis Kroužek.
Obě budovy tak po omezeních v době pandemie a prázdninách opět ožily a z toho máme obrovskou radost.