Soutěž o zájezd do Techmanie!

RŮZNÉ CESTY, JEDEN CÍL

Tvoříme k 30 letému výročí salesiánů v Českých Budějovicích

Kdo se může účastnit?

Děti a mládež napříč salesiánským dílem (účastníci programů Salesiánského střediska – zájmové kroužky, chaloupky,  otevřené kluby, děti z farnosti u kostela sv. Vojtěcha, ZUŠ Vojtěch)

 

Věkové kategorie:

6-8 let
9-12 let
13-15 let

 

Téma:

V tvorbě musí být současně zapracována tři hesla: „30“, „SALESIÁNI“, „ČESKÉ BUDĚJOVICE“. Jedno souěžní dílo musí obsahovat všechna tři hesla!

 

Forma:

Výtvarná, hudební, fotografická a další umělecké formy.
Soutěžní práce mohou mít jakýkoli charakter – můžete psát povídku, točit videa, fotit či tvořit fotomontáže. Nakreslit obrázek, složit básničku nebo písničku, zkrátka využít svých schopností a ukázat, v čem jste dobří, a to nám do soutěže přinést. Soutěžní výtvor ale musí obsahovat všechna tři hesla “Salesiáni” “České Budějovice” “30”

 

Přihláška do soutěže a odevzdání děl:

Soutěžní dílo s čitelně vyplněnou přihláškou (ke stažení níže)  odevzdejte buď vedoucímu vašeho programu(subjektu), nebo na vrátnici – recepci na Čtyráku (Emy Destinové 1) nebo KC Máj (Antonína Barcala 40)

 

Hlavní cena:

Celodenní zájezd s pedagogickým doprovodem do Techmanie v Plzni

 

Harmonogram:

8.12. 2020 – 31.10. 2021 odevzdávání soutěžních prací
8. 11. 2021   oznámení výherců
20. 11. 2021   zájezd do Techmánie Plzeň pro výherce

 

Další pravidla:

– při posuzování soutěžních výtvorů mají prioritu ta díla , která byla vyhotovena jedním tvůrcem – soutěžícím.
– přihlášky doručené pořadateli po 28. 3. 2021 nebudou přijaty do soutěže
– pokud se soutěžící přihlásí se svým výtvorem do soutěže v několika subjektech (ZUŠ, chaloupky, kroužky) a umístí se při vyhodnocení na výherním místě, má nárok pouze na jednu cenu (výhra je nepřenosná na další osoby)
– při vyhodnocení soutěže se budou jednotlivá různá provedení  hodnotit společně v rámci věkové kategorie (malování, zpěv, video, foto, příběh, atd.)
– šanci na výhru má z každého salesiánského subjektu několik soutěžících
– výsledky soutěže budou zveřejněny na webové stránce www.sasmcb.cz po slavnostním vyhlášení, které se bude konat 31. 1. 2021

 

Odevzdání audiovizuální tvorby (písničky, videa)

– pokud odevzdáváte audioviziální tvorbu, řiďte se následujícími pravidly:
– maximální délka videa může být 2 minuty
– posílejte videa v co nejlepší kvalitě
– videa natáčejte na šírku
– tvorbu zasílejte společně s vyplněnou přihláškou na email:soutez30let@seznam.cz  či přes USCHOVNA.cz a

 

A pro jistotu:

-výhra je nenároková
– výsledky soutěže jsou konečné bez možnosti odvolání
– pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty
– výměna cen či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcné výhry ani vymáhání výher právní cestou nejsou možné
– pořadatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž ukončit. Výhry není možné vymáhat soudní cestou ani nárokovat v alternativní podobě
– po doručení soutěžního díla pořadatelům a jeho zařazení do soutěže získává pořadatel vlastnická práva k originálu díla
– o výhercích soutěže bude rozhodovat porota, složená ze zástupců jednotlivých salesiánských subjektů  a pořadatelů soutěže

Hlavní pořadatel:

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice

GDPR:

V ramci pořádané soutěže budou přihlášená dila, soutěžící a jejich tvorba zveřejněny spolu s výsledky kategorií na webových stránkách a sociálních sítích Střediska. Pokud si nepřejete, aby vaše dítě nebo jiná osoba byly zveřejněny, napište nám na petr.kuba@sasmcb.cz.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ