Výběrové řízení – SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

Salesiánské středisko mládeže vypisuje výběrové řízení na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK NZDM V Kostce
zaměřený na práci s mládeží ve věku 6 – 26 let

Pracovní náplň: sociální práce s mládeží (ve věku 6 – 26 let) ohroženou sociálně patologickými jevy, organizování volnočasových, vzdělávacích a preventivních aktivit, vedení příslušné dokumentace

– pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
– zkrácený úvazek (0,5 – 1)
– předpokládaný nástup od 1. 2. 2021

Požadujeme:

– vzdělání dle zákona 108/2006 Sb. (Sociální pracovník nebo Pracovník v sociálních službách)
– komunikativnost, zodpovědnost
– schopnost pracovat samostatně i v týmu
– kladný přístup k cílové skupině
– časovou flexibilitu
– ochotu pracovat v odpoledních hodinách
– způsobilost k právním úkonům
– trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
– porozumění křesťanským a salesiánským hodnotám

Výhodou je:

– znalost salesiánského stylu práce a prostředí
– zkušenost s prací v týmu
– práce s dobrovolníky a mladými

Nabízíme:

– dobré platové ohodnocení
– smlouvu na dobu určitou s možností prodloužení
– kreativní práce s mladými lidmi
– možnost seberealizace
– pravidelnou supervizi a intervizi
– další vzdělávání, zkušenosti
– příležitost k profesnímu rozvoji
– řada zaměstnaneckých benefitů

 

Strukturovaný životopis a motivační dopis na téma „Co mohu nabídnout a čím budu pro organizaci přínosem” (max. 2xA4) zasílejte v zalepené obálce s nápisem “KONKURZ” nejpozději do 17. 1. 2021 na adresu: Salesiánské středisko mládeže Č. Budějovice Emy Destinové 1, 370 05 České Budějovice, nebo na email: katerina.burianova@sasmcb.cz, na který můžete směřovat i své případné dotazy.

Na základě přijatých nabídek budou vybraní uchazeči pozváni na I. kolo výběrového řízení (ústní pohovor), které proběhne dne 20. 1. 2021. II. kolo výběrového řízení (praktická část v činnosti) se uskuteční 21. a 25. 1. 2021.

 

 Leták ke stažení


Informace o zpracování osobních údajů

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Č. Budějovice (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

Osobní údaje Žadatele (CV, motivační dopis, kopie dokladu o vzdělání, výpis z rejstříku trestu budou zpracovány pouze za účelem případného uzavření pracovní smlouvy na základě právní povinnosti správce (Zákon č. 262/ 2006 Sb, zákoník práce a jiných prováděcích předpisů.). Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování materiálů v agendě předpracovních vztahů, tedy výběrového řízení na pracovní místo „Sociální pracovník“.  V případě toho, že na volné pracovní místo bude vybraný jiný kandidát, organizace Vás může oslovit ze zpracováním souhlasu osobních údajů pro potřeby archivace (CV atd.) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání pro potřeby oslovení na jiné volné pracovní místo. Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele. Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní dobu 2 let pouze v případě zpracování souhlasu osobních údajů pro potřeby evidence v databázi uchazečů pro volné pracovní místo následujících po roku ukončení realizace výběrového řízení.

Souhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů