Opět otvíráme naše programy. Které?

Milí rodiče a přátelé Střediska,

od pondělí 7.12. se vracíme (částečně) k PREZENČNÍ pedagogické práci. Středisko během mimořádných opatření nebylo tak úplně opuštěné. Navázali jsme na jarní zkušenost a spustili doučování online, během listopadu pak dokonce kroužky online. Nyní se ale můžeme z velké většiny vrátit ke klasickému chodu našich programů. I tak ale musíme dodržovat některá omezení:

 

 • Prezenční výuka v počtu max. 10 účastníků
 • Roušky – povinné po celou dobu ve vnitřních prostorách pro účastníky i další osoby pohybující se ve školském zařízení (rodiče).
  • Výjimka pro střediska volného času: účastníci nemusí mít roušku při takových činnostech SVČ, při kterých je zpěv nebo sportovní činnost podstatou zájmového vzdělávání (toto je uvedeno i v usnesení vlády pod sb. č. 499).
 • Vstup třetí osoby (např. rodič)  je povolen jen na nezbytně nutnou dobu.
 • Od účastníků nevyžadujeme  COVID bezinfekčnost, ale při příchodu vyžadujeme použití dezinfekce.

 

Programy na KC Máj:

 • Klubík Mája
  • po, út, čt 9:00 – 12:00
 • Doučování 1. a 2. stupně
  • po – pá 13:00 – 16:00
 • Oratoř
  • po – čt 13:00 – 16:00

Programy na Čtyráku (Emy Destinové 1):

Kruhový trénink (na KC)

Sportovní hry

Kytarový I., II., III.

Keramický klub – Džbánek

Keramika I., II., III.,

Už se těším do školy

Horolezecký I. – Tarzánek, II., III. – Tarzánek, Horolezecký IV., Horolezecký V., Horolezecký VI., Horolezecký VII., Horolezecký VIII.,

Zobcová flétna

Dřevomodelářský I., II.

Veselá vařečka

Stolní tenis

Montík I., Montík II.( na KC)

Florbal pro dopělé (na KC)