V KC Máj můžete získat praktické rady jak hájit svá práva

Občané Českých Budějovic budou mít možnost 15. října v Komunitním centru Máj získat praktické rady jak hájit svá práva. Jak se zachovat v situacích nerovného zacházení nebo při diskriminaci? Jak hájit svá práva ve škole, v práci, u lékaře, restauraci, v obecním bydlení…atd.?

Na Vaše otázky a dotazy budou odpovídat právničky od ombudsmanky – veřejného ochránce práv.

Občanském setkání pod názvem „ZAJÍMÁTE NÁS“, se uskuteční ve

čtvrtek 15. října 2015 od 16 hod. v Komunitním centru Máj. 

Akci pořádá kancelář ombudsmanky Anny Šabatové, veřejného ochránce práv.

Součástí projektu Společně k dobré správě je informačně osvětová kampaň „Zajímáte nás“, jejímž cílem je zvýšit informovanost občanů o možnostech aktivně hájit svá práva, o činnosti veřejného ochránce práv a o způsobech, jak se na něj obracet.
Diskriminace je jednou ze základních oblastí, ve kterých veřejný ochránce práv působí. Kampaň „Zajímáte nás“ proto cílí i na obyvatele sociálně vyloučených lokalit, kteří se na veřejného ochránce práv příliš neobracejí, přestože se pravděpodobně setkávají s diskriminací. Právníci Kanceláře se na společných setkání snaží zvýšit jejich povědomí o tom, jak a v čem jim může ochránce pomoci. Řeší s nimi modelové případy diskriminace v oblasti bydlení, zaměstnání, vzdělávání a přístupu ke službám a zvyšují tak jejich kompetence v boji proti diskriminaci.
Více o projektu naleznete zde.

plakat_Zajimate nas