Lidé z byznysu vyzdobili teenagerům klub

Dnes 18. 9. se pořádal mezinárodní dobrovolnický den ENGAGE DAY, který již posedmé pořádá platforma Byznys pro společnost, národní partner BITC (Bussines in the Community) – britské nadace Prince Charlese, která je iniciátorem myšlenky Engage Day ve světě.
Do této celonárodní akce se zapojili i zaměstnanci oddělení komunikace firmy E.O.N. V pátek 18. září přišli svojí pomocí podpořit činnost Salesiánského střediska mládeže tři zaměstnanci zmíněné firmy. Pro tyto dobrovolníky v rámci Engage Day jsme měli připravenu řadu činností, jak nám mohou pomoci oživit prostory, které využívají děti a mladí v rámci svých aktivit.

Dobrovolníci z firmy E.O.N. dekorovali zdi. Vyráběli filmové pásy z papíru, do kterých lepili staré fotografie z činnosti volnočasových programů pro děti a mládež pod názvem „Tak šel čas“. Přestávku jsme využili k návštěvě naší další budovy (Kontaktní centrum Maják), ve které právě probíhal program „Předškoláci“. Dobrovolníci mohli vidět v přímé činnosti naše pracovníky, kteří se věnují předškolnímu vzdělávání dětí ze sociálně slabého prostředí, které nenavštěvují z různých důvodů mateřské zařízení.

V průběhu práce jsme měli možnost se zaměstnanci oddělení komunikace firmy E.O.N  si povídat i neformálně o naší činnosti, o jejich práci ve firmě a také hledat, kde a v jaké oblasti si můžeme být vzájemně nápomocni.

Za jejich čas a pomoc, který věnovali v rámci tohoto projektu přímo našemu Salesiánské středisko mládeže Č. Budějovice, děkujeme a těšíme se na další ročník Engage Day s ještě větším počtem dobrovolníků z řad různých organizací.

 n_prod_1220623 Untitled-1