Teenageři vyměnili chatování za studium pedagogiky a psychologie

V polovině října 12. – 14. 10. obsadily šumavskou Kvildu kromě mnoha houbařů i na tři desítky mladých teenagerů toužící se stát vedoucími dětských táborů – chaloupek. Tento jejich sen jim má pomoci uskutečnit dvouletý vzdělávací kurz „Junior“, který již po třetí realizuje Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice (SaSM – DDM ČB).

SaSM – DDM ČB se dlouhodobě věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Díky bohaté nabídce pedagogických a sociálních programů může oslovit velkou část českobudějovických dětí a mládeže, a je proto v regionu často vyhledávanou a uznávanou organizací. Kromě pravidelné činnosti (zájmové kroužky, pedagogické programy Otevřených klubů, NZDM Bosko aj.) nabízí SaSM – DDM ČB i pobytové (táborové) akce. Jejich hlavní charakteristikou je malý počet dětí a rodinná atmosféra. Během letních prázdnin se uskuteční více jak desítka těchto táborů (tzv. chaloupek) a během školního roku další víkendové akce. Na těchto chaloupkách se vystřídá více jak 250 chlapců a dívek od 5 – 18 let, na přípravě a realizaci těchto táborů se podílí 80 kvalifikovaných dobrovolníků, kteří se věnují dětem zcela zdarma.

Každý z těchto 80ti dobrovolníků je řádně odborně proškolen a připraven se dětem a mládeži věnovat. Již po třetí mají účastníci, kteří se chtějí stát vedoucími chaloupek, možnost absolvovat vzdělávací kurz Junior. “Vzdělávací kurz Junior je určen mladým lidem od 15ti let, kteří mají chuť a schopnosti v budoucnu připravovat programy pro děti na dětských táborech,“ představil program Junior koordinátor projektu Mgr. Jiří Heller.

A jaký program je pro účastníky na kurzu připraven? „Účastníci se zde školí v oblastech, jako jsou pedagogika, psychologie, etika, biblistika, salesiánská spiritualita, a kromě teorie nechybí ani praktická část a další aktivity,“ přiblížil náplň kurzu koordinátor projektu. Kurz Junior je dvouletý vzdělávací projekt, který je rozložený do 5ti víkendů a ukončený složením zkoušek a obhajobou práce jednotlivých účastníků. Na přípravě kurzu se podílí 7-členný odborný tým z řad zaměstnanců a dobrovolníků SaSM – DDM ČB. Vzdělávací kurz Junior není jen o odborném růstu a nových zkušenostech, které pak mohou účastníci předávat dál, ale jeden z cílů, proč tento projekt patří mezi ojedinělé, je, že: „se z účastníků stávají zralé osobnosti a my můžeme být u této změny přítomni,“ dodává Mgr. Jiří Heller.