Podzimní romský den

V sobotu 13. 10. 2012 se uskutečnil Podzimní romský den, který uspořádalo Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice, jako alternativu Mezinárodního dne romů, který se nemohl v letošním roce uskutečnit z důvodů probíhající rekonstrukce zahrady.    

Pod bystrým okem několika zvědavců, kteří nakukovali přes plot již před samotným začátkem, byla akce zahájena v 11 hod.  hudebním vystoupením romské kapely, slavnostním proslovem ředitele Střediska Ing. Tomáše Rádla, který účastníky přivítal a řekl pár slov přítomným romským rodinám. Během dne nechybělo občerstvení a aktivity pro malé a nejmenší děti. Během dne se zahrada postupně zcela zaplnila. Děti se bavily připravenými aktivitami a rodiče se pomalu roztancovávali při romských písní.

Toto krásné setkání prosluněno podzimním sluncem, bylo ukončeno slavnostním požehnáním v kostele sv. Vojtěcha, do kterého se přesunala většina z přítomných návštěvníků. Tuto bohuslužbu si pro děti a rodiče připravili salesiáni  Tomáš Rádl a Pavel Kuchař. Jejich povzbudivá slova jistě přispěla i k celkové spokojenosti Podzimního romského dne.

Na přípravě a realizaci se podíleli i dobrovolníci Salesiánského střediska, kteří jsou zapojeni do různých programů, které Středisko nabízí. Bez jejich pomoci by se akce jen stěží realizovala – obětovali svůj volný sobotní čas a věnovali den romským rodinám a jejich dětem a za to jim patří velké díky.

Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje