První setkání dobrovolníků v novém školním roce 2010/2011

Odbitím půl šesté se 4. října otevřely dveře farního sálu pro naše nově zapojené dobrovolníky. Co je zde čekalo? Povinný úvodní výcvik, kterým musí projít každý človíček, který se rozhodne, že kousek svého času věnuje dětem a mládeži v našem Středisku. Úsměvem je přivítala koordinátorka dobrovolníků a praktikantů Šárka Chlupová a hned se dali do práce. Výcvik nových dobrovolníků je velmi důležitý pro hladké zapojení dobrovolníků do činností. Dobrovolníci se na něm dozvědí základní informace o naší organizaci, jsou seznámeni s jejich rolí ve Středisku, poznají funkci koordinátora dobrovolníků, ujasní si svá práva a povinnosti, jsou proškolení BOZP, PO a PP a samozřejmě podepíší dohodu o dobrovolnické činnosti. Tento rok se tohoto výcviku zúčastnilo 6 nových dobrovolníků. Ale tím to ještě nekončí… To vše probíhalo do půl osmé, kdy dorazili již zapojeni dobrovolníci. Rázem nás bylo ve farním sále dvacet dva a podpořit nás přišli i tři zaměstnanci Střediska a pan ředitel. Po úvodních slovech koordinátorky a pana ředitele proběhlo promítání dokumentárního filmu „NEMUSÍME, CHCEME“, který vzniknul v rámci projektu Make a Connection. Tento dokument o dobrovolnické činnosti natočili studenti z Ústí nad Labem a poutavě zachycuje motivy a názory dobrovolníků k jejich činnosti. Promítání nás zavedlo k zamyšlení nad motivy dobrovolníků našeho Střediska, které jsme společně sepsali, a poté hlasovali o třech nejdůležitějších motivech pro naši skupinu. A vybírat bylo z čeho :„odlišné zážitky od ostatních vrstevníků, efektivní vyplnění volného času, seznámení s novými lidmi a prostředím, dobrá zkušenost, bonusy, praxe, dobrý pocit, setkání se Šárkou, předávat to co jsem sám zažil, pomoc kolektivu Střediska, aktivity Střediska“. Hlasováním byly vybrány 3 nej: „SEZNÁMENÍ S NOVÝMI LIDMI A PROSTŘEDÍM, DOBRÁ ZKUŠENOST, RADOST Z DĚTÍ A DĚTÍ“. Zbytek večera už probíhal v duchu nezávazného povídání a občerstvování se.

Ráda bych tímto poděkovala našim dobrovolníkům za krásný večer a hlavně za jejich činnost ve Středisku.

Koordinátorka dobrovolníků a praktikantů Šárka Chlupová