Sousedé od věže

20 let salesiánů ve Čtyřech Dvorech – Č. Budějovicích

Všechny vás srdečně zveme na oslavu výročí příchodu salesiánů do Č. Budějovic – Čtyř Dvorů, která proběhne ve dnech 15. – 17. 10.

Program oslav:

Pátek

 • [20:00 – 24:00]NOC U SV. VOJTĚCHA
  • varhanní koncert, komentovaná prohlídka kostela a varhan, noční město z věže kostela, výstava, recitál „Malý princ“, rytmická hudba, prohlídka Střediska

  podrobný program

Sobota

 • [10 – 17:30]DVEŘE DOKOŘÁN
  • zábavné hry pro děti, soutěže, skákací hrad, horolezecká stěna, tvořivé dílny, zvířátka, divadélko MÁMA a TÁTA, divadlo LUK, skupina THE MASO, indiánské městečko, občerstvení

podrobný program

 • [18:00 – 20:00] GALAKONCERT DÍKŮ
  • farní sbor od sv. Vojtěcha, petrinská schola, vysokoškolská schola, skupina ALREENS, soubor CANTUS FIRMUS

Neděle

 • [10:00]DĚKOVNÁ BOHOSLUŽBA
  • hlavní celebrant biskup Karel Herbst

VSTUP ZDARMA