Program doučování je online!

Protože jsou všechny programy našeho střediska přerušené, musíme hledat cesty, jak zůstat s dětmi a klienty v kontaktu. Pracovníci Otevřených klubů se proto rozhodli převést program Doučování do online podoby a pomocí webkamery pracují s dětmi každý den.

Doučování probíhá denně v odpoledních hodinách, zatím se na různé předměty hlásí 27 dětí, se kterými pracuje 16 doučujících, pracovníků či dobrovolníků. Program probíhá vlastně velice podobně, jako když byly děti přímo v našem středisku. Musí si připravit konkrétní úkol nebo učivo, ten pomocí své webkamery ukážou doučujícímu, který jim s ním pomůže. Ať je to učivo prvního či druhého stupně, angličtině či matematika, snažíme se všem dětem vyjít vstříc i v době těchto mimořádných opatření. Pro děti ze sociálně slabého či nepodnětného prostředí může být totiž tato situace těžší a mohla by vést k vážným potížím s učivem. Proto jim pomáháme právě touto formou.