Středisko se částečně vrací k činnosti!

Vážení účastníci, vážení rodiče,

před několika týdny jsme společně s Vámi čelili nečekané skutečnosti, a to uzavření veškerých programů z důvodů nařízení Vlády ČR.

Pevně věřím, že toto nelehké období máme již za sebou (i když jen částečně) a že nás tato doba „pandemická“ něčemu novému naučila a přivedla k novým pohledům.

Z nařízení Vlády ČR se můžeme již od 11. 5. 2020 postupně vracet k pedagogické činnosti a za předem stanovených hygienických podmínek (viz příloha) se na toto znovuotevření většiny kroužků od 18. 5. řádně připravujeme. Činnost zájmového vzdělávání v tomto školním roce prodlužujeme do 19. 6. 2020.

UBYTOVÁNÍ KVILDA:

Od 25. května 2020 včetně opět lze ubytovávat.

KROUŽKY:

Zájmové kroužky, které nejsme z provozních, personálních nebo hygienických důvodů schopni otevřít, jsou: Cvičení s Krtečkem I. a II., Zobcová flétna I. a II., Montík I. a II.

Ostatní kroužky otevřeme dle dostatečného zájmu účastníků. Zda se zájmový kroužek otevře či nikoliv, budete informováni do 15.5.

Rád bych Vás proto touto cestou požádal o Vaše stanovisko, zda se Vaše dítě do zájmového kroužku vrátí či nikoliv. Svoji odpověď zasílejte do pondělí 11. 5. na e-mail eva.opatrna@sasmcb.cz.

V případě, že Vaši odpověď do tohoto data neobdržíme, považujeme to za skutečnost, že nemáte o aktivitu zájem.

Záležitosti kolem návratu či ukončení zájmového vzdělávání v tomto školním roce můžete komunikovat s Mgr. Evou Opatrnou, která dočasně (v době nepřítomnosti Kamily Urbanové) povede tuto agendu.

Dobré účty dělají dobré přátele, proto Vám nabízíme vrácení poměrné částky za zájmové vzdělávání za dobu, kdy se výuka neuskutečnila. Informace, jak požádat o vrácení úplaty, naleznete v přiloženém dokumentu.

OTEVŘENÉ KLUBY:

od 11.5. otevíráme  Oratoř a doučování I. a II.st. + dále pokračuje on-line doučování

SOCIÁLNÍ SLUŽBA NZDM:

Otevřené kluby – NZDM V Kostce
Wolf klub        – ÚT a ČT     15:00-18:00
Pod Střechou – PO, ST, ČT 15:00-18:00
Konzultační hodiny 6-13 let   – PO,ST  13:00-17:30
Konzultační hodiny 12-26 let – PO-ČT 10:00-13:00
Kapacity v NZDM (pro všechny programy NZDM)
– za jeden klub/konzultace max. 15 klientů, max. okamžitá kapacita je 5 klientů
– pravidlo 3×1 – 1 den, 1 vstup, na 1 hodinu

 

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA pro všechny účastníky jsou:

– má a nosí po celou dobu roušku (1-2 ks)
– je naším účastníkem (má odevzdanou přihlášku) – rodiče zůstávají venku
– odevzdal bezinfekčnost COVID-19

Závěrem chci poděkovat a složit velkou poklonu těm, kteří dokázali i v této době naplno přijmout k roli manželské a rodičovské ještě roli učitelskou a vychovatelskou.

Máte můj velký obdiv.

 

Děkuji Vám

Ondřej Trojek

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ BEZINFEKČNOST

VRÁCENÍ PLATBY ZA KROUŽEK