Pracovní stáž zaměstnanců v Brně

Abychom stále měli co nabízet návštěvníkům našeho Střediska, je nutno se neustále vzdělávat a hledat nové způsoby, jak se co nejlépe přiblížit světu mladých lidí a pomoci jim v něm najít směr a dobře využít svůj čas, který jim jeOLYMPUS DIGITAL CAMERA         dán. Načerpat nové podměty, inspiraci a zkušenosti se rozhodli v rámci své třídenní pracovní stáže naši zaměstnanci Šárka Chlupová, Štěpán Vondrášek a Ondřej Trojek. Studnicí těchto podmětů byla salesiánské střediska v Brně Žabovřeskách a Líšni.

„Na naši stáž do Brna jsme odjeli s několikahodinovým předstihem a to už v pondělí večer, abychom  se řádně aklimatizovali na brněnské podnebí. Oficiální část pracovní stáže začala  v úterý ráno. První středisko, které jsme navštívili, byly Žabovřesky a hned od rána a nakonec celé dopoledne  jsme si povídali o spolupráci, školení a „výchově“ dobrovolníků a praktikantů, neboť obě dvě střediska s těmito skupinami spolupracují. Hned po obědě nás čekal „mediální blok“ i s prezentací a ukázkami prací. Protože v našem Středisku již druhý rok existuje mediální kroužek, zajímal nás celorepublikový projekt s „kořeny“ v Brně a to „Mediální škola“. Poté následovala prohlídka celého střediska, povídání o kroužcích a představení unikátního softwaru „salesiániválí“. První den se týkal hlavně vzájemné výměny zkušeností, povídání o náplni práce a různých obtížích které nás společně sužují.

Druhé ráno jsme přejeli přes Brno do střediska v Líšni, kde nás hned uvítal a seznámil s programem druhého dne stáže a strukturou střediska ředitel Mgr. Pavel Ženíšek alias „Gambi“. Poté následovala prohlídka střediska a informace o právě probíhající výstavbě poslední části budovy a hřišť. Po prohlídce jsme byli seznámeni s tím jak se dělá v Líšni „Pí-áR“ a zjistili, co všechno vlastně zahrnuje. Po obědě jsme se bavili dohromady o kroužcích, dobrovolnících a praktikantech i oratoři hned s několika pracovníky „Saleska“ najednou. Následovala krátká prohlídka střediska při činnosti, včetně staré budovy – „Likusáku“. Poté někteří z nás navštívili  program v tělocvičně na horolezecké stěně, kroužek ping-pongu a na něm právě probíhající ligový turnaj a v  klubu koncert kapely, která do  střediska dochází.

Třetí den jsme už pouze během dopoledne navštívili ve středisku v Žabovřescích předem domluvený program „maminek s dětmi“ a Ondřej Trojek ještě prokonzultoval spolupráci s mediálními kroužky obou středisek. Pak už následovalo jen rozloučení a přislíbení další spolupráce.“

Štěpán Vondrášek