Ekologie v klubu Oráč

V průběhu října a listopadu se celým Střediskem linulo téma EKOLOGIE. V rámci klubu Oráč jsme měli tématicky laděné nástěnky, zahráli si některé ekolologické stolní hry a absolvovali přednášku na téma ekologie, zaměřenou na odpady a odpovědné nakupování. Tu nám zprostředkovala Lucie Cíchová z Centra ekologické a globální výchovy Cassiopeia a v rámci ní jsme se mohli dozvědět a vyzkoušet si, jak se třídí odpady a jak nakupovat zodpovědně a šetrně, bez vlivu lákajících reklam. Celá přednáška byla velmi interaktivní, zábavná a poučná. Těšíme se na další spolupráci s Cassiopeiou a na další střediskové téma – Peníze a my.

Autor: Radka Rejhová