CVVZ 2009 s asistenty klubu Oráč

O víkendu 13.-15. listopadu 2009 jsme vyrazili na CVVZ 2009 do Plzně. Kdo? Některé asistentky klubu Oráč, které docházejí pomáhat na volnočasové aktivity pro děti na sídlišti Máj a já, Radka Rejhová. A co to vlastně CVVZ je? CVVZ – Celostátní Vzájemná Výměna Zkušeností je místem, kde se jednou ročně dobrovolně setkávají vedoucí působící v malých i velkých organizacích, spolcích a klubech a porovnávají své názory a zkušenosti s ostatními, kteří pracují s dětmi a mládeží. Každý rok se odehrává na jednom místě – tentokrát jsme cestovaly do Plzně.

V průběhu pátečního večera, sobotního dne a večera a nedělního dopoledne jsme měly navolený pestrý program, zaměřený na práci s dětmi (různé hry, přednášky o specifikách práce s dětmi, povinnostech vedoucích apod.) i na vlastní rozvoj (např. sebeobrana, ruční dílny atd.). Program si každý vybíral individuálně dle svých zájmů, některého jsme se účastnily společně, jiného samostatně a následně o něm diskutovaly V době, kdy jsme neměly program, jsme volný čas využívaly buď k odpočinku nebo ke hraní deskových i jiných her.

Akce nám prospěla ke stmelení kolektivu, vyzkoušení nových stolních her, získání nových vědomostí a zkušeností na výborných seminářích.

Celá akce se nám všem moc líbila a těšíme se na příští CVVZ za rok v Chrudimi, třeba i v hojnějším počtu.

Autor: Radka Rejhová