Pohádky ani děti se deště nebály

Ve čtvrtek 30. 5. uspořádalo Salesiánské středisko mládeže ve spolupráci s Městskou charitou a Jihočeským krajem dětský den na sídlišti Máj na hřišti U Pinky. I přes nevyzpytatelné počasí a hrozící déšť se pořadatelé rozhodli akci uspořádat, odměnou jim bylo více jak 70 rozjářených dětí, na které čekalo několik stanovišť s pohádkovými postavičkami. U Karkulky házely vlkovi do břicha kamení, u děda Vševěda řešily rébusy, u pekelných čertíků skákaly v pytli a podobně. Děti na stanovištích sbíraly body, které pak mohly ve stánku vyměnit za drobnosti i hodnotné věci.

Bohužel i přes velký zájem dětí musela být akce pro nepříznivé počasí ukončena asi o půl hodiny dříve, ale i přesto si „svůj“ den děti řádně užily a oslavily tím co jim je vlastní: hrou – zábavou – smíchem.

Tento Projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje.