Nový kurz pro táborové vedoucí „Táborová akademie“

Salesiánské středisko mládežře nově nabízí zážitkový kurz pro oddílové a táborové vedoucí ve věku 14 – 25 let. Tímto projektem chtějí organozátoři navázat na úspěšný kurz pro hlavní vedoucí, který již pořádájí mnoho let. Od samotných účastníků tohoto kurzu vzešla poptávka po dalším vzdělávání mladších táborových vedoucích.Salesianske_stredisko_mladeze_TA_001

První část kurzu proběhne před letními prázdninami, aby účastníci mohli nově nabyté vědomosti a dovednosti uplatnit už v létě na dětském táboře. Podzimní termín pak slouží jako zpětná vazba a prohloubení znalostí a dovedností účastníka. Důraz je kladen na zážitkovou pedagogiku, organizátoři kurzu vycházejí z předpokladu, že co se účastníci naučí, potřebují také prožít sami na sobě.

Kurz proběhne během dvou víkendů v salesiánském školícím zařízení na Kvildě.

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení Táborové akademie.

Kurz se uskuteční v těchto termínech: 8.-10.5.2015 a 25.-28.9.2015

Co mohou organozátoři kurzu nabídnout?

• Základy pedagogiky a psychologie předané formou metod zážitkové pedagogiky

• Zkušené lektory, kteří sami pořádají letní tábory

• Možnost sdílení zkušeností s lidmi podobných zájmů

• Zpětná vazba a individuální přístup ke každému účastníkovi (každý účastník má
svého „kouče“, se kterým může rozebírat své zkušenosti)

• Práce s osobnostním profilem každého účastníka (podle motta „poznej nejdřív sebe,
pokud chceš něco dělat pro druhého“)

• Rodinnou atmosféru známou z akcí našeho Salesiánského střediska mládeže

• Od dubna (po uzavření přihlášek) možnost sdílení v uzavřené skupině na facebooku
(toto sdílení je možné i po skončení kurzu)

Nabídka kurzu je určena pro vedoucí všech organizací, kteří se zabývají volnočasovými aktivitami pro děti a mládež i pro individuální zájemce.
Předchozí zkušenost s prací s dětmi není nutná.

Cena (letního termínu): 1190 Kč (v ceně ubytování, plná penze, lektoři a další potřebný materiál)

Více informací získáte na www.sasmcb.cz, na mailu jiri.heller@sasmcb.cz nebo na mobilu 731625955 (Mgr. Jiří Heller)

Přihláška ke stažení zde.