Nové opatření k rouškám!

Rozhodnutí ředitele č. 5/ 2020

 

Opatření k povinnosti nosit ochranné prostředky dýchacích cest v  Salesiánském středisku mládeže

 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 9. 9. 2020 (MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN) mají všechny osoby vstupující do Salesiánského střediska mládeže povinnost nosit ve všech vnitřních prostorech ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Povinnost nosit ve všech vnitřních prostorech ochranné prostředky dýchacích cest se nevztahuje na:

  1. zájmové kroužky pro děti do 2 let – Cvičení s Krtečkem I. a II., Montík I. a II., klub Džbánek (výjimka se nevztahuje na rodiče),
  2. sportovní a taneční zájmové kroužky – Florbal, Florbal pro dospělé, všechny horolezecké, Kruhový trénink, Sportovní hry, Stolní tenis, programy Sportovky a Tancování v Otevřených klubech,
  3. hudební kroužky – Flétna,
  4. hudební kroužky – Kytara a hudebna (při zpěvu),
  5. Klubík Mája,
  6. jakékoliv sportovní aktivity v tělocvičně v rámci pedagogických a sociálních programů,
  7. zaměstnance a osoby v obdobném postavení, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dne 10. 9. 2020 až do odvolání.

Salesiánské středisko mládeže se i nadále v boji s šířením onemocnění COVID-19 řídí všeobecným platným doporučením a nařízením vydané MŠMT, MZDR, MPSV, krajskou hygienickou stanicí a vnitřním hygienickým předpisem.

O tomto rozhodnutí jsou vyrozumění všichni návštěvníci a zaměstnanci Střediska a to formou vývěsek, webových a facebookových stránek organizace.

Prosíme všechny návštěvníky – rodiče, děti a mládež, aby respektovali pokyny pro prevenci onemocnění – dbali na osobní hygienu, v případě nemoci nebo nařízené karantény nenavštěvovali naše zařízení.

 

Děkujeme za pochopení.

V Českých Budějovicích dne 10. 9. 2020

Bc. Ondřej Trojek

ředitel SaSM – DDM Č. Budějovice

 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE