Školáci z naší farnosti začínají rok opět s požehnanými aktovkami.

V neděli 6. září se konala tradiční slavnostní mše svatá k zahájení nového školního roku. Kromě toho, že všichni přítomní byli v rouškách, byla mše významná hned z několika důvodů. Tím prvním je právě každoroční svěcené školních aktovek, které probíhá první neděli v září už několik let po sobě. Před obětním stolem se před začátkem mše objevila hromada školních tašek, kterou p. Vít Dlapka na závěr mše posvětil, a vyslal tak nejen školáky, ale i rodiče a učitele do požehnaného nového školního roku. Mše byla významně ovlivněna letošním výročím třiceti let působení salesiánů v Českých Budějovicích. Pracovníci salesiánského střediska četli čtení i přímluvy a po mši pak před kostelem točili malinovku a rozdávali dětem na aktovky reflexní visačky s výročním logem 30 let.
Mši doprovázel sbor Hudební školy Vojtěch a na závěr měli své malé hudební vystoupení i ministranti, kteří si v létě na táboře vyrobili vlastní balalajku. Mše se zúčastnilo na sto dětí a kostel sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech tak byl opět plný dětí, rodičů a všech farníků. Ředitel salesiánského střediska Ondřej Trojek akci hodnotil následovně: „Zahajovací mše svatá je jednou z akcí, při které se sejdou všechna českobudějovická salesiánské díla. Středisko dětí a mládeže, farnost, místní komunita, hudební škola i vysokoškoláci. Naplňujeme tak heslo letošního výročí, že jako díla máme sice různé cesty, ale jeden cíl. Tím je v tomto případě doprovázení dětí a mladých při jejich vzdělávání.“