Klubík Mája oslavil první konec školního roku

Salesianske_stredisko_mladeze_Klubik Maja_003Program Klubík Mája zakončil svůj první školní rok za účasti v projektu „BOS – Bez obav spolu“, podpořený Evropskou unií. Tento program se celý školní rok věnoval dětem ve věku 2,5 roku až 5 let od pondělí do pátku s cílem co nejvíce podpořit jejich všestraný rozvoj. V pátek 16. června se zahrada Salesiánského střediska mládeže ve Čtyřech dvorech zaplnila dětmi, jejich rodiči a pracovnicemi Klubíku, aby společně oslavili nejednu událost. Nejen, že Klubík zakončil první školní rok své činnosti, ale oslavovalo se i přijetí 17 dětí do mateřských škol. Oslavu zahájilo vystoupení dětí, dále zde byly připraveny výtvarné aktivity i aktivity s balančními pomůckami. Pro některé mohlo být hlavním bodem programu opékání špekáčků. Pro vedoucí činnosti bylo však důležité, aby si všichni celou akci užili a strávili společně hezké dopoledne, což se opravdu podařilo. Skvělou atmosféru závěrečného setkání nepokazila ani nepřízeň počasí.

Pro děti byly také připraveny pochvaly a drobné odměny, které děti využijí doma i ve školce. „Je úžasné, jak děti během společně stráveného školního roku vyrostly fyzicky i na duchu a kolik se toho naučily. Hezké je vidět i tu zjevnou hrdost, kterou pociťovali rodiče, když si jejich dítě přebíralo pochvalu“ shrnula své dojmy vedoucí přímé činnosti Martina Dobosiová. Na závěr se všichni přesunuli do kostela, kde ředitel střediska Tomáš Rádl požehnal dětem před vstupem do další důležité fáze jejich života.

Salesiánské středisko mládeže se ve školním roce 2016/17 stalo součástí tříletého projektu „BOS – Bez obav spolu“, který je podpořen Evropskou unií. V rámci tohoto projektu vytvořilo středisko několik nových programů a rozšířilo jeden stávající. Ten poslední ze zmíněných je právě výše uvedený Klubík Mája, jenž navazuje na předchozí program Předškoláci. Klubík Mája je volnočasovým programem pro děti, které z různých důvodů nenavštěvují mateřskou školu. Název „Mája“ současně označuje také sídliště, z něhož pochází většina dětí docházejících na program.

Činnost Klubíku probíhá každý všední den od 10 do 12 hodin v budově Komunitního centra a přes svoji nižší časovou dotaci je jeho program velmi pestrý. Skrze hru, říkanky, zpěv, výtvarné či sportovní aktivity se činnost snaží podpořit tělesný a řečový vývoj, poznávací procesy, socializaci, sebeobsluhu a poskytuje dětem možnost naučit se základní vědomosti. Další důležitou věcí je i laskavý a trpělivý přístup pracovníků, bez kterého by nebylo možné s dětmi navázat přátelský vztah, poskytnout jim jistotu a porozumění a vytvořit tak pozitivní klima programu.

logo bos