Dobrovolník není nádeník

SaSM – DDM ČB přispívá prostřednictvím preventivního výchovného systému Dona Boska, volnočasových aktivit a sociální práce k celostnímu rozvoji dětí a mládeže. Působí – vzdělává – vychovává ve čtyřech oblastech, a to – Otevřené kluby – Zájmové kroužky – Chaloupky – Dobrovolníci, praktikanti. 

„Aby mohlo Středisko naplňovat své poslání, jsou nedílnou součástí pracovního týmu dobrovolníci, kteří jsou mimo jiné také cílovou skupinou vzdělávání a výchovy,“ jak uvedla koordinátorka dobrovolníků a praktikantů Miroslava Bendová, DiS. V předchozím školním roce spolupracovalo pravidelně na programech Střediska 63 dobrovolníků (1x týdně minimálně 1 hodinu po celý rok) a 53 praktikantů na průběžných a souvislých praxích.

A protože práce dobrovolníka ve Středisku není vůbec lehká, ale naopak vyžaduje všestranou přípravu, je každoročně pořádáno povinné úvodní zaškolení v rámci uvedení dobrovolníků do činností.

Zmíněné povinné školení se letos ukustečnilo 22. 10 .2012 a zúčastnilo se jej na 40 dobrovolníků.  Již kolem 18. hod.  se  začali scházet nově příchozí dobrovolníci, pro které byl připraven hodinový vstup do „světa“ salesiánské pedagogiky. Po tomto úvodním školení se již k nováčkům připojili i stávající dobrovolníci a společně si vyslechli  školení BOZP a PO. Po převážně teoretických blocích byli dobrovolnící osobně přivítáni kolektivem zaměstnanců Střediska a poté vysláni tzv. „slovem do ouška“ samotným  ředitelem a salesiánem panem Ing. Tomášem Rádlem.

„A protože jsme byli na začátku školního roku, nechybělo krátké představení různých aktivit, které se budou pro dobrovolníky během školního roku uskutečňovat,“ upřesnila program Miroslava Bendová. Trojice místních dobrovolnic seznámila své kolegy s možností projektové práce v rámci Bigthink o2.  A jak už to na „dobrovolnických“ akcích bývá, nechyběla dobrá zábava, přátelské popovídání a občerstvení. Ke správnému vykročení do dobrovolnické služby obdrželi dobrovolníci osobní vyslání a požehnání na cestu.

V závěru setkání byli dobrovolníci pozváni k novému dobrovolnickému programu Siloe. A že nevíte, co to je? Nevadí! O tomto novém programu se dozvíte zde.