Podzimní prázdniny ve znamení Krále Šumavy

„Co budu o podzimních prázdninách dělat, když už mě nebaví jen sedět doma a nudit se?!“

Tuto otázku si možná položili i někteří z těch kluků a holek, kteří se poslední říjnový čtvrtek vydali na Kvildu. A proč vlastně? Aby tam vyzkoušeli, jaká je odpověď v podání Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice.    

Podzimní chaloupka je projekt navazující na tradici letních táborů pořádaných SaSM – DDM ČB.  Ta letošní, již čtvrtá v pořadí, se konala za podpory Nadace pro radost a přilákala celkem 21 dětí ve věku 8-15 let. Probíhala v termínu 25. – 28. 10. 2012 na faře v srdci Šumavy, na Kvildě. Dětem se skrze ni nabízí šance, jak zábavně a se zážitkem strávit podzimní prázdniny, poznat nové a potkat staré kamarády a třeba se i něco přiučit.

Tento rok mohli účastníci i tým vedoucích blíže poznat období naší historie, které je stále zakryto stínem tajemství a křivdy. Během čtyř dnů jsme se v čase přenesli do 50. let 20. století, tedy do doby poznamenané komunismem, vykonstruovanými procesy a pronásledováním odpůrců režimu. Jedním z těchto odpůrců byl i legendární Král Šumavy, muž, který se nebál i v takto pohnuté době prokazovat službu všem, kteří dostali od komunistů nálepku „nežádoucí“. A právě on se stal naším průvodcem, kterému jsme na oplátku měli pomoci splnit jeden tajný úkol…

Brzy po příjezdu na Kvildu jsme zjistili, že na Šumavě již nějakou dobu působí jistý muž nazývající se Král, který pomáhá lidem projít přes státní hranice do svobodného západního světa. A teď nás žádá o pomoc, kterou mu hned při jeho první večerní návštěvě přislíbíme. Bohužel StB vše zjišťuje a hned první noc za pomoci Veřejné bezpečnosti provádí výslech všech účastníků. „Ta doba musela být opravdu hodně zlá. My jsme tu zažili výslech a věděli jsme, že to je jen hra. Ale když si představím, že něco podobného lidé v té době zažívali doopravdy, nutí mě to se zamyslet, čeho je člověk schopný,“ říká jeden z účastníků.

Další den se nesl ve znamení výcviku, protože bylo potřeba se dostatečně připravit na další střet s nepřáteli. Děti mohly na různých stanovištích prověřit svou fyzickou i psychickou zdatnost a dokázat tak Králi Šumavy, že mu mohou pomoci. Ten opět zavítal večer mezi nás a upozornil na to, že na Kvildě již nemusí být tak bezpečno, jak se domníval, což se hned v následujících hodinách potvrdilo. StB se podařilo proniknout na faru a všichni se museli uprchnout do lesa, kde bylo ještě nutné vyhnout se pohraniční stráži.

O tom, že v sobotu musí dojít ke konečné akci, již nebylo pochyb. Všichni se odpoledne vydali i přes sněhové závěje na cestu za mužem, kterého měl Král Šumavy převést přes hranice, aby mu předali zprávu s instrukcemi. Vedoucí výpravy, který jako jediný znal cestu, byl ale zajat pohraničníky, kterým se však všichni členové Královy skupiny dokázali postavit a nakonec úkol úspěšně splnit.

Za zmínku stojí i to, že jsme mezi sebou měli několik tzv. Juniorů, kluků a holek, kteří se připravují na to, že jednou budou jezdit na chaloupky jako vedoucí. Na Podzimní chaloupce měli jedinečnou možnost „minipraxe“, tedy zkusit si, jaké to je připravovat program pro ostatní děti.

A že chaloupka děti bavila, potvrzuje i jedna z účastnic: „Jsem ráda, že jsem přijela a dozvěděla se něco o té době. Ve škole se k tomu moc nedostaneme, a když už, je to jen suché povídání. Tady jsem najednou byla součástí toho. Každý večer máme hraný vstup televizních zpráv, mohli jsme také vidět film o době normalizace a s vedoucími jsme měli i takové okénko do minulosti s povídáním a promítáním videí, např. z okupace v roce 1968 nebo ze sametové revoluce. Je třeba znát minulost.“

autor: Filip Skřička

Tento projekt je spolufinancován Nadací pro radost.