Jsem firma a chci vás podpořit!

Jste-li firma, staňte se partnerem naší organizace!

Salesiánské středisko mládeže má prestiž mezi neziskovými organizacemi, důvěru lidí a dlouholetou historii. Spojte vaše síly s naší organizací a staňte se naším partnerem!

Formy podpory:

Finanční dary
Vyberte si oblast, kterou byste rádi podpořili (práce s dětmi a mládeží ze sociálně slabého prostředí, zájmové kroužky, chaloupky, dobrovolnictví) a domluvte se na podmínkách spolupráce.

Nefinanční dary
Darujte službu, kterou bychom jinak museli uhradit. Př. tisk, výroba reklamních předmětů, propagace, poradenství v oblasti práva, managementu, designu, doprava, oprava předmětů.


Kontakt
RNDr. Eva Hajdušková, Ph.D.
Fundraiser
+420 733 755 921
eva.hajduskova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala