Finanční podpora

Podpořte činnost Salesiánského střediska jednorázovým nebo pravidelným finančním příspěvkem (složenkou nebo přímo na účet).

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice
Číslo účtu: 1082002660/5500 (Raiffeisenbank a. s.)

Finanční dary budou použity na pravidelný provoz ve prospěch dětí a mládeže navštěvující programy Salesiánského střediska. Po vložení peněz na náš účet, obdržíte od nás potvrzení o daru. Ten vám poslouží jako doklad pro snížení daňového základu.

Jak si snížit daňový základ?


1. Komu mohu darovat ? Poskytnout dar mohu humanitárním organizacím, škole, zdravotnickému zařízení, církvi a všem podle zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb. ve znění č. 29/2007 Sb.§ 15. Záleží jen na mém výběru.

2. Kolik mohu darovat? Zaměstnanci mají při součtu darů min. 1 000 Kč za kalendářní rok nebo min. 2% nárok na odpočet ze základu daně (max. 10%). Podnikatelé mají při součtu darů min. 2 000 Kč za kalendářní rok a max. 2% nárok na odpočet ze základu daně.

3. Jak zjistím, jaký je můj vyměřovací základ daně? Ten si mohu sám spočítat na: www.mesec.cz/dane, www.vyplata.cz

4. Co mi to přinese? Ušetřím svoje vlastní peníze a podpořím konkrétní dobrou věc, pro kterou jsem se dobrovolně rozhodl/a. O částku, kterou daruji, mi bude při ročním vyúčtování daně z příjmu snížen základ daně. Př.: při základu daně do 60 tisíc Kč se z daru 1 500 Kč vrátí min. 15%, tj. 225 Kč.

5. A co tedy konkrétně udělat? Rozhodnout se. Poslat peníze. Písemné potvrzení od Střediska doložit svému zaměstnavateli před vyúčtováním daní (tj. do 15. 2. následujícího kalendářního roku).


Kontakt
RNDr. Eva Hajdušková, Ph.D.
Fundraiser
+420 733 755 921
eva.hajduskova@sasmcb.cz
kancelář: Komunitní centrum Máj, A. Barcala