Supervize pro pracovníky SaSM – DDM ČB

Supervize pro pracovníky SaSM – DDM ČB

Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

V současnosti pracuje v SaSM – DDM ČB 13 zaměstnanců v přímé práci s cílovou skupinou. Ročně tito pracovníci pracují celkem s 350- ti dětmi v rámci zájmové činnosti a s 250-ti uživateli v jednotlivých programech Otevřených klubů. Zaměstnancům v této činnosti pomáhá ročně cca 60 dobrovolníků.

Tato dlouhodobá a pravidelná práce v pomáhající profesi je psychicky náročná a vyžaduje ze strany zaměstnavatele péči o zaměstnance. Projekt řeší problém snížení kvality poskytovaných služeb a vede ke zkvalitňování poskytovaných služeb cílové skupině prostřednictvím zajištění pravidelných supervizí.
Smyslem těchto supervizí je předcházet „syndromu vyhoření“, nalezení řešení v obtížných situacích s uživatelem, ve kterých si pracovník neumí poradit, podpora a povzbuzení ve své činnosti, nebo nastavení zpětné vazby- umožnění vidět věci z jiného úhlu pohledu.


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.