Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež – režijní náklady

Pravidelná zájmová činnost pro děti a mládež – režijní náklady

 

Na podporu realizace zájmových kroužků SaSM – DDM ČB je zapotřebí zajistit finance z více zdrojů. Je důležité zajistit nejen materiál, se kterým děti pracují (keramická hlína, sportovní pomůcky apod.), ale také provozní náklady na kroužky. Jedná se o nájem, který Středisko platí Místní komunitě Salesiánů Dona Boska a náklady na elektřinu, plyn, vodné a stočné. Jsme proto velice rádi, že také pro rok 2010 nám vyšlo město vstříc a pomohlo uhradit tyto náklady. Díky tomu můžeme držet nízké ceny našich zájmových kroužků pro široký okruh dětí a mládeže z Českých Budějovic.

Zájmové kroužky nabízíme dětem a mládeži ve věku 5 – 26 let, kteří chtějí trávit svůj volný čas smysluplnou činností. Kroužky probíhají převážně ve dnech: úterý, středa, čtvrtek (výjimečně i v jiný den) v časovém rozmezí od 14:00 do 20:30 v prostorách Střediska nebo pronajatých tělocvičnách. Účastníkům kroužku se věnují vedoucí z řad zaměstnanců Střediska nebo dobrovolníci, kteří se Střediskem spolupracují. Při jednotlivých programech – kroužcích, dbáme na individuální přístup, rodinné prostředí a celkový zájem o účastníka. Kroužky jsou otevřené dle zájmu také pro děti handicapované.

Pro rok 2009/2010 Středisko nabízí celkem 27 tematických kroužků – sportovní, keramické, hudební, technické aj. V současnosti je přihlášeno 240 dětí a mladistvých. Rádi bychom udrželi kvalitní nabídku za nízké ceny pro všechny současné a budoucí zájemce i nadále.

 


Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.

cb