Výsledky turnaje stolního tenisu

Školní rok 2011/2012 jsme zakončili uspořádáním turnaje ve stolním tenise. Hráli členové obou kroužků společně. Sehrán byl ve dvou kategoriích – dívky a chlapci.

Po vyhlášení výsledků bylo možné posedět a občerstvit se v klubovně Střediska.

Pořadí na předních místech:

Dívky:
1. Kateřina Stuchlá
2. NK
3. Michaela Novosadová

Chlapci:
1. Otakar Schacherl
2. Jakub Katuščák
3. Pavel Mareš