Zájmové kroužky 2012 – 2013

Stejně jako v předchozích letech  Vám i letos Salesiánské středisko mládeže přináší velké množství zájmových kroužků pro celou rodinu.

Mezi tradiční a kvalitní oblíbenou nabídkou zájmových kroužků naleznete i kroužky nové – stejně kvalitní. V rámci našich kroužků se můžete setkat s profesionálním a individuálním přístupem. Společně s rodiči se snažíme objevovat přednosti dětí a mladých a dám jim dostatečný prostor pro jejich rozvoj.

Přihlásit se na kroužky můžete již od 3. 9. 2012 na stránkách www.salesianivali.cz (nutnou registraci je možné provést již nyní).

Průběžně aktualizovanou nabídku nových kroužků na školní rok 2012/2013 můžete sledovat zde.

Velké díky patří našim dárcům a státní správě (MŠMT, Magistrátu České Budějovice, Jihočeskému kraji), díky kterým si může naše kroužky za zvýhodněnou cenu dovolit každá rodina.

Výsledky turnaje stolního tenisu

Školní rok 2011/2012 jsme zakončili uspořádáním turnaje ve stolním tenise. Hráli členové obou kroužků společně. Sehrán byl ve dvou kategoriích – dívky a chlapci.

Po vyhlášení výsledků bylo možné posedět a občerstvit se v klubovně Střediska.

Pořadí na předních místech:

Dívky:
1. Kateřina Stuchlá
2. NK
3. Michaela Novosadová

Chlapci:
1. Otakar Schacherl
2. Jakub Katuščák
3. Pavel Mareš