Volnočasové aktivity na sídlišti Máj, téma Zvířata a lidé a výlet do ZOO očima dětí

Milé děti, rodiče a příznivci Střediska. 

Našemu setkávání se říká oratoř (Volnočasové aktivity na sídlišti Máj) a hrajeme tady spoustu her. Scházíme se venku  na hřišti před Základní školou Máj. Během dubna a května jsme hráli také hry zaměřené na zvířátka, např. hledej zvířátka, zachraň zvířátka před pytlákem, pantomimu, najdi svého parťáka (zvíře stejné, jako jsi Ty) poslepu a podle zvuků a různé hry se zvířecími úkoly. Hry jsme si pro ostatní mohly připravit i my děti, které chodíme na oratoř (Volnočasové aktivity na sídlišti Máj) a moc nás to bavilo.

V neděli 16. května jsme byli v ZOO v Hluboké nad Vltavou se podívat na zvířátka, vyplnit si o nich kvízy a plnit úkoly. Byli jsme také v restauraci na obědě a pak jsme šli na hřiště. Bylo to tam krásné, i když byla zima. Pak jsme zachraňovali zvířátka před potopou stejně jako Noe.

Tímto výletem a hrami toto úterý (18. května) jsme zvířátkové akce zakončili.

Na přiložených fotografiích se můžete podívat na náš výlet a úterní sídliště (18.5.).

Autoři:

Za děti ze sídliště Máj: Katka Kopřivová (Tomii Paci) a Romča Pišingrová (B. Marcelka)

Za Středisko:  Radka Rejhová