Velikonoční dílna pro předškoláky a přípravnou třídu ZŠ Máj 1

Jaro, slunce, teplo, to vše a mnohem více jednoduše vybízí k oslavám. Proto i my jsme se rozhodli společně oslavit blížící se Velikonoce a uspořádali jsme menší jarní klání pro děti z přípravné třídy ZŠ Máj I. a z programu „Předškoláci“. DSC_1391

Velké prostory Komunitního centra Máj nabídly různé druhy soutěží. Cvičení v zacházení s nůžkami při stříhání narcisků pro maminky, vytříbení jemné motoriky při vyrábění kuřátek do oken, zdokonalení se štětcem a lepidlem u zdobení vajíček, ale také snaha o trpělivost při kriketu, výzvy u prohazování míčků obručí a v neposlední řadě trénování míření a přesné mušky u boření pyramidy. Za snahu a píli si děti vychutnaly nejen sladkou odměnu, ale hotové výrobky si také mohly odnést domů.

Všechny dětské oči se pak ještě více rozzářily, když si vyslechly pohádku, společně přednesly básničky a ukazovací říkanky a mohly si konečně hrát, volně skotačit a tancovat při diskotéce.

Jsme rádi, že se spolupráce mezi Salesiánským střediskem a přípravnými třídami k oboustranné spokojenosti vydařila. Děti se navzájem více spřátelily, paní učitelky poznaly budoucí žáky a asistentky ze střediska viděly, že jejich práce minulých měsíců nepřišla vniveč, ba naopak. Mladší děti se zhlédly ve vzoru těch starších a ukazovaly sobě i ostatním, co vše dovedou. Všechny děti prošly ve svém vývoji velkým pokrokem a my doufáme a snažíme se, aby to tak bylo i nadále.  Rádi bychom ve spolupráci s přípravnými třídami pokračovaly, další akce je naplánovaná ke dni matek.

(Pokud bude mít alespoň z poloviny tak velký úspěch jako tato velikonoční, naše skromné osobní cíle budou splněny.)

Tímto děkujeme hlavně dětem za jejich nadšení a radost ze hry i ze života. Máme se od nich  mnohé co učit ;-)

Autor: Adéla Navrátilová

Program „Předškoláci“ je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice

MagistratCB