V Komunitním centru se žije společně

Tisková zpárva ze dne 4. 5. 2015

Ještě v září minulého roku před zahájením provozu Komunitního centra Máj dal Magistrát města tomuto centru do vínku program v podobě jednoduchého sloganu „Žijme společně“. Jeden z nájemců tohoto centra, Salesiánské středisko mládeže, nyní může s určitostí říci, že se mu daří tento slogan naplňovat. Nejenže veškeré nabízené pedagogické a sociální programy pro děti a mládež od 3 do 26 let jsou otevřené pro všechny obyvatele bez rozdílu barvy pleti, náboženství či sociálního postavení, ale díky podpoře Magistrátu Města České Budějovice jsou nabízeny zdarma. Celkem se přes týden v centru vystřídá více než 300 dětí a mladých lidí.Salesianske_stredisko_mladeze_004

Díky finanční dostupnosti těchto programů může řada dětí navštěvovat program Doučování. Na základě osobní asistence se dětem daří snáze dohnat to, co ve škole stěží pochopily.  Program doučování je pozitivně vnímán i mezi pedagogy ZŠ, neboť sami mohou pozorovat, jak dětem tento program pomáhá ve zlepšení jejich prospěchu. „Jednou z dívek, které program Doučování pomohl, je 13-tiletá Zuzka,“ říká vedoucí programu Lenka Kolářová. „Zuzka k nám do Střediska chodí od 4. třídy základní školy. Zpočátku navštěvovala jen Doučování, to kvůli školnímu prospěchu. Pro odpočinek a navázání lepšího vztahu s vrstevníky jí pracovníci nabídli i možnost navštěvovat volnočasové aktivity Oratoř (ping-pong, hudebna, kulečník, výtvarná dílna apod.) a venkovní hry na sídlišti. Poslední rok se jí splnilo přání a rodiče ji přihlásili i na kroužek kytary, který také spadá pod činnosti Salesiánského střediska. Ve škole Zuzce nešel především český jazyk a matematika. V 5. třídě ji hrozilo propadnutí. Díky pravidelné docházce na doučování a výborné spolupráci s rodiči, školou a třídní učitelkou se Zuzce podařilo postoupit do 6. třídy. Zuzka navštěvuje doučování i nadále a drží si svůj prospěch,“ uzavírá Lenka Kolářová.

„Salesiánské středisko mládeže nabízelo své programy ještě před otevřením Komunitního centra Máj, díky tomu můžeme s určitostí říci, že přestěhování blíže k dětem a mladým lidem přineslo zvýšení počtu návštěvníků našich programů a jejich lepší dostupnost,“ říká ředitel Salesiánského střediska Tomáš Rádl, a s přesností dodává, že „oproti předchozímu roku, kdy jsme působili pouze ve Čtyřech Dvorech, se nyní návštěvnost v nízkoprahovém klubu Oráč zvýšila o 69 % a v pedagogickém programu otevřené herny – Oratoř o více než 40 %.“ Celkem se přes týden v centru vystřídá více než 300 dětí a mladých lidí.

„Jednou z našich priorit je bezpečný prostor a individuální přístup,“ prozrazuje Ondřej Trojek, tiskový mluvčí Salesiánského střediska. „Tyto priority můžeme zaručit pouze díky dostatečnému počtu zaměstnanců a dobrovolníků, v současné době se na programu podílí 9 zaměstnanců a 30 dobrovolníků a praktikantů JU.“  Dobrovolníci a praktikanti jsou pro zajištění činnosti střediska nezbytní, proto k nim středisko mládeže přistupuje jako ke své cílové skupině. Dobrovolníci se podílejí na přípravě, průběhu i závěrečném zhodnocení jednotlivých programů (zpětné vazbě). Mají možnost se učit od těch nejlepších, sdílet s nimi své zkušenosti a hodnoty. Dobrovolníci navíc obohacují programy o nové nápady a činnosti. Pod odborným dohledem vedou například dívčí klub, výtvarnou dílnu, sportovní aktivity. Pomáhají i při tématických činnostech (přípravy Velikonoc, Vánoc, Dušiček apod.) a jednorázových aktivitách (Mezinárodní den dětí, Mezinárodní den Romů, Fotbalový turnaj, hory aj.).

Salesiánské středisko mládeže svoji činnost nesoustředí jen v samotné budově Komunitního centra Máj, ale velkou částí se podílí i na terénní práci s dětmi a mládeží přímo v ulicích nebo dochází přímo do rodin jednotlivých klientů. Terénní sociální pracovníci obcházejí sídliště Máj a vyhledávají mládež přímo na ulici, kde jim naslouchají a pomáhají s jejich životními těžkostmi. Často se jedná o vztahové a rodinné záležitosti, záškoláctví, drogy, sex, ale i právní nebo pracovní témata. Z terénní pomoci „na lavičce“ se často stává pomoc ambulantní, kdy klient dochází k salesiánům do Komunitního centra Máj, kde jej sociální pracovník doprovází po celou dobu řešení daného problému.Salesianske_stredisko_mladeze_002

Jedním z pedagogických programů, do kterého mohou děti dvakrát týdně volně přicházet si zahrát různé hry, je program Sídliště. „Před 6 lety ve svých 9-ti letech přišel na pedagogický program Sídliště Tomáš K., chlapec, který se usmíval na všechny strany. S ním přišel i jeho kamarád Dominik P. Seděli spolu ve škole, trávili spolu svůj volný čas a společně začali docházet do pedagogických programů Sídliště a Oratoř, kde se jich ujali sociální pracovníci Jan Horváth a Miroslava Bendová. Vedli je k pravidelnosti, dochvilnosti a i nějakému tomu slušnému chování. Kluci rostli jako z vody, zúčastnili se několika fotbalových turnajů, nespočet výletů, ale hlavně byli vedeni k tomu, aby si dodělali školu a případně šli na střední školu. Což se později povedlo, oba kluci se na střední školu dostali. Dnes kluky doučuji v potřebných předmětech. Tomáš a Dominik za mnou pravidelně dochází, připravuji se s nimi na testy z předmětů, jako je Český jazyk, Ekonomika, Psychologie. Velkým úspěchem byl sociologický výzkum, který s malou pomocí dokázali chlapci udělat na téma Oblíbený sport,“ vykresluje jeden ze skutečných příběhů pedagog Salesiánského střediska mládeže a dodává, „jak řekl samotný zakladatel Salesiánů, Don Bosco: ‚Využijte čas a zajistíte dětem věčnost.‘ Lidé se nás často ptají, proč pracujeme s dětmi. Odpověděli bychom jim jen to, že to děláme jen pro den, jako je dnes. Dětské štěstí je největším motorem a motivací pro jejich budoucnost.“

Návštěvnost programu Sídliště se díky přítomnosti pracovníků Salesiánského střediska mládeže na sídlišti Máj zvýšila o 40 %, pravidelně jej tak navštěvuje v průměru 15 dětí. Mimo pravidelných programů se v Komunitním centru Máj od zahájení provozu uskutečnila i řada setkání pracovních skupin z jiných organizací, Magistrátu města České Budějovice, celorepubliková akce Cvičení z Marsu, slavnostní otevření učebny, Den otevřených dveří, přednášky, kurzy sebeobrany a akce v rámci spolupráce s okolními ZŠ. Salesiánské středisko mládeže plánuje v budoucnu dle svých možností rozšířit svoji činnost o další programy na základě poptávky nejen dětí, mládeže a škol, ale i poptávky komunity obyvatel sídliště Máj. O letních prázdninách se rozšíří volnočasový program Sídliště na celý týden a přibydou i příměstské tábory.

 

Celé znění tiskové zprávy ke stažení zde.