V Klubíku Mája to žije!

Přinášíme vám fotoreportáž z Klubíku Mája:).

Klubík Mája je předškolní klub, určený pro děti ve věku 3 – 5 let, které nechodí do mateřské školy a pocházejí převážně ze spádové oblasti Čtyři Dvory a sídliště Máj v Českých Budějovicích. V prostorách Komunitního centra Máj má k dispozici hernu, dílnu, tělocvičnu a hřiště, kde děti organizovaně tráví volný čas. Dětem se věnují zkušené pedagožky Radka Rybáková a Miriam Horáková.

V rámci činností Klubíku děti rozvíjí své znalosti a dovednosti, hrubou a jemnou motoriku a učí se novým věcem. Aktivity podporují prosociální chování i emoční inteligenci. Děti se učí udržet pozornost, respektovat autority a vytvářet přátelské vztahy. Program je uzpůsoben různým potřebám a možnostem dětí a vytváří tak základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání (předškolním a základním).