Úvodní setkání dobrovolníků

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         V pondělí 12. října proběhlo od 18:00 v Salesiánské středisku mládeže – domě dětí a mládeže České Budějovice školení nových dobrovolníků, kteří se rozhodli věnovat kousek svého volného času jiným lidem.  Dobrovolníci prošli školením bezpečnosti práce, první pomoci a požární ochrany. Dále byli seznámeni se strukturou Střediska a svým zapojením do činnosti. V půl osmé došli i ostatní již dříve zapojení dobrovolníci a na programu bylo vyprávění o životě Dona Boska a základech jeho výchovného systému. Celé školení proběhlo ve velmi příjemné atmosféře a samozřejmě nechybělo seznamování mezi dobrovolníky navzájem a předávání zkušeností mezi jednotlivými programy.

Tímto bych ráda poděkovala všem našim dobrovolníkům za jejich ochotu a pomoc.

Šárka Chlupová

koordinátorka dobrovolníků a praktikantů