Tisková zpráva k situaci na sídlišti Máj

TISKOVÁ ZPRÁVA

Vyjádření k situaci na sídlišti Máj

České Budějovice, 4. 7. 2013 – Na základě znepokojující situace z posledních dnů ohledně společného soužití českobudějovických spoluobčanů žijící na sídlišti Máj jsme se rozhodli se k této problematice vyjádřit a nabídnout tak široké veřejnosti a médiím další pohled na vzniklou situaci.

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice (dále jen Středisko) – se více jak 20 let věnuje výchově a vzdělávání dětí a mládeže ze sídliště Máj, Šumava, Vltava a městské části Čtyři Dvory. Naše vyjádření je podloženo dlouholetou spoluprácí s těmito spoluobčany, zvláště pak se sociálně znevýhodněnými dětmi a jejich rodinami na sídlišti Máj, mezi které patří také Romská komunita. Již dlouhodobě na různých úrovních poukazujeme na problémy dětí, mládeže a mladých rodin žijících na tomto sídlišti.

V rámci prevence nabízí Středisko řadu svých programů nejen v budově Střediska ve Čtyřech Dvorech, ale i na sídlišti Máj. Terénní a sociální pracovníci Střediska dále pak pracují přímo v ulicích sídliště nebo v Kontaktním centru Maják na okraji sídliště Máj. Systematická a dlouhodobá práce přináší i své výsledky v podobě vzájemného respektování se u dětí a mladých v rámci programů Střediska, které nabízí bezpečný společný prostor.

Incident, který odstartoval na sídlišti Máj vlnu silných nepokojů a následných demonstrací, nás silně znepokojuje a zneklidňuje. Máme oprávněné obavy, že naše více jak 20tiletá práce může být znehodnocena a snahy o inkluzi v budoucnu ohroženy. Od sobotní demonstrace (29. 6.) čelí pracovníci Střediska mnoha otázkám z „obou táborů“ a zástupců médií, kteří se často ptají „PROČ?“. Je evidentní, že situace se všech silně dotkla a mají strach, co bude dál.

Na základě těchto obav se z iniciativy Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice – uskutečnilo ve středu 3. 7. 2013 setkání se zástupci Magistrátu města České Budějovice (odbor sociálních věcí), Jihočeského kraje (odbor sociálních věcí) a zdravotnictví (oddělení prevence a humanitních činností), Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Probační a mediační služby ČR, nízkoprahových zařízení a občanů sídliště Máj. Hlavním cílem tohoto setkání, které moderoval ředitel Střediska Ing.Tomáš Rádl, byla vzájemná informovanost a zodpovězení závažných dotazů s ohledem na budoucí dny. Zazněly zde oprávněné obavy o bezpečnost občanů žijících na Máji, a sice zvláště dětí, hledaly se způsoby, jak v dalších dnech budeme postupovat, jak řešit situaci přímo na Máji a ve městě pokojnou cestou a jak vnést tuto problematiku na zastupitelstvo města České Budějovice. V průběhu setkání proběhla i debata nad konkrétním řešením dlouhodobých problémů sídliště Máj. V závěru se zúčastněné strany shodly na nutnosti dalšího setkání, které se uskuteční dne 11. 7. 2013 opět ve Středisku se zástupci zainteresovaných stran a zástupců „obou táborů“.

Vyzýváme všechny strany k dlouhodobému hledání řešení, jak situaci občanů žijících na sídlišti Máj změnit. Věříme, že jen vzájemný dialog, spolupráce, naslouchání a respektování může v budoucnu celou situaci zlepšit.

Ing. Tomáš Rádl
ředitel SaSM-DDM ČB

Tiskova zpráva_Vyjádření k situaci na sídlišti Máj