Společné vyjádření ze setkání u kulatého stolu k situaci na sídlišti Máj

TISKOVÁ ZPRÁVA

České Budějovice, 11. 7. 2013 – V Salesiánském středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice se sešla již podruhé interní pracovní skupina k řešení napjaté situace na sídlišti Máj. Zástupci obou znesvářených stran (většinové společnosti a romské komunity) hledali společně podstatu příčiny problémů a možnosti jejich řešení.

Po napjaté a emotivní debatě Magistrátu města a občanů Českých Budějovic, která se uskutečnila začátkem týdne ve sportovní hale, nabídlo opět Salesiánské středisko mládeže  – dům dětí a mládeže České Budějovice své prostory ke konstruktivní debatě.  Poklidného setkání u kulatého stolu s náměstkem primátora Mgr. Petrem Podholou se zúčastnili zástupci většinové společnosti, romské komunity, Jihočeského kraje, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Městské Policie, Probační a mediační služba ČR, Městské charity, Diecézní charity, zástupci neziskových organizací a občanských iniciativ.

Jedním z bodů setkání bylo jasné pojmenování konkrétních problémů, které na sídlišti Máj jsou, jak z pohledu většinové společnosti tak z pohledu rómských obyvatel. Obě skupiny se shodly hned na několika společných problémech, které jim jejich poklidné a vzájemné sousedské soužití komplikují. Kromě nedostatečného počtu hřišť, míst pro trávení volného času se obyvatelé Máje domnívají, že jedním z velkých problémů „obou stran“ jsou nezaměstnanost, užívání drog a nuda.

Zástupci romské komunity a většinové společnosti vidí jasné řešení těchto nedostatků sídliště Máj v následujících bodech:

 • Vytvoření neformálních iniciativ na obou stranách, které budou aktivně pracovat na řešení vzniklé situace.
 • Zrekonstruování některých hřišť a stanovení správce pro každé hřiště na sídlišti Máj.
 • Spolu se správou města hledat nová místa, kde mohou občané sídliště Máj trávit svůj volný čas.
 • Zavést na sídlišti asistenty prevence kriminality, kteří budou předcházet konfliktům mezi komunitami.
 • Dodržování nočního klidu, čistoty a slušného chování.
 • Umravňování dospívajících, aby nezpůsobovali svým chováním konflikty (např. sedání na auta).

Účastníci kulatého stolu společně prohlašují:

 • Nechceme jako občané Českých Budějovic žádné demonstrace a pouliční akce.
 • Vyzýváme každého občana Českých Budějovic, aby se demonstrací neúčastnil.
 • Žádáme dlouhodobé posílení bezpečí na sídlišti Máj pro všechny obyvatele.
 • Máme zájem na tom, aby děti ze sídliště Máj mohly trávit své prázdniny bez konfliktů a bez pocitu strachu.
 • Nechceme řešit vzniklou situaci silou, ale hledáním kompromisů v běžném sousedském soužití.
 • Apelujeme na všechny, aby situaci nezhoršovali šířením nepravdivých nebo neověřených informací.

Salesiánskému středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice se tak za pomoci další organizací, státní správy a občanů sídliště Máj daří přenášet debatu z ulic ke kulatému stolu, a již nyní tato společná debata přináší konkrétní výsledky. Další podobné setkání se uskuteční na začátku srpna. Jeden z hlavních bodů bude revize konkrétních opatření pro řešení situace.

Za zúčastněné kulatého stolu pořadatel:
Tomáš Rádl, ředitel
SaSM – DDM ČB