TISKOVÁ ZPRÁVA — dopady reformy regionálního školství

Nižší dotace jako ohrožení nebo jako výzva?

České Budějovice, 19. 1. 2024 — Českobudějovické salesiánské středisko mládeže silně zasáhla reforma regionálního školství pod taktovkou MŠMT. Jen díky podpoře zřizovatele, připravovaným opatřením a štědrosti dárců nebude ohrožena více jak 30-tiletá tradice vzdělávání a výchovy dětí a mladých v místním středisku a v jejich aktivitách. Nově si mohou rodiče zvolit vlastní cenu aktivity a podpořit tak “své” Salesiánské středisko mládeže. Jedinečný salesiánský styl práce je tak alespoň na další dva roky zachráněn.
___________________________________________________________________________________________
Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice zahájilo na podzim školní rok s obavami a jistým chvěním, co přinesou nastávající měsíce. Již delší čas se na tuto změnu připravuje a komunikuje avizovanou reformu financování regionálního školství na MŠMT. Kvůli nové metodice vykazování a přidělení provozní dotace očekává organizace výpadek cca 3,2 mil. Kč oproti provozní dotaci přiznané na rok 2023, což tvoří 36 % z této dotace a 20 % z 16,1 mil. Kč, což je výše celkových příjmů plánovaného rozpočtu na rok 2024.

„Na základě avizovaných změn spojených s reformou regionálního školství jsme již ve školních letech 2022/23 a 2023/24 úspěšně realizovali několik strategických změn jako například rozšíření stávající programové nabídky nebo navýšení účastnických poplatků cca o 25% jak u pravidelné, tak i táborové činnosti,“ přibližuje již konkrétní kroky ředitel Střediska Ondřej Trojek. A doplňuje, že „salesiánské středisko mládeže díky již zmíněným změnám otevřelo řadu nových zájmových kroužků, a to i například na ZŠ Dubné, za což jsem velice rád. Díky tomuto rozšíření a dalším opatřením se nám podařilo snížit výpadek, který byl v prvních propočtech odhadován na 5 milionů korun, a takovou částku již vnímám jako ohrožující,“ uzavírá ředitel Trojek.

Salesiánské středisko mládeže za podpory svého zřizovatele Salesiánské provincie Praha uchopilo tuto nepříjemnou ekonomickou prognózu jako příležitost k novým inovativním přístupům, hledání nových finančních zdrojů a lepšímu nastavení jednotlivých procesů a jejich optimalizaci. K této výzvě dostala organizace od svého zřizovatele finanční podporu po dobu dvou let a kvalitní odborný tým krizových manažerů, který si jako jeden z cílů stanovil „dosažení ekonomické svobody“.

Jednou z novinek, se kterou Salesiánské středisko mládeže přichází v těchto dnech, je zavedení dvojích cen u pobytových a příměstských letních táborů, u kterých bude koncem ledna spuštěno přihlašování. „Nově uvádíme cenové rozpětí účastnického poplatku. Vyšší částka představuje skutečnou cenu aktivity, tedy kolik daná aktivita opravdu stojí včetně režijních nákladů organizace. Nižší částka je částkou dotovanou díky podpoře od MŠMT, donátorů, individuálních dárců a dalších,” představuje novinku ekonomka organizace Květa Herrmannová a upřesňuje, jakou cenu tedy má účastník nebo jeho zákonný zástupce uhradit. „Cenu si volí účastník nebo rodič sám podle toho, kolik chce a může zaplatit a jakou dotaci se může na aktivitě podílet. Budeme velice vděčni všem, kteří se rozhodnou zaplatit částku vyšší než minimální, tedy dotovanou. Na částku podpory všem dárcům na základě žádosti vystavíme potvrzení o daru.“

Zároveň salesiánské středisko mládeže ubezpečuje rodiče, že výše zvoleného účastnického poplatku nikterak neovlivní program aktivity nebo tábora, na kterou své dítě hlásí. Veškerou finanční podporu, kterou organizace obdrží nad minimální (tj. dotovanou) částkou, použije na udržení stávající kvality jednotlivých aktivit, její další zvyšování a rozvoj. Případně podpoří účast dětí a mladých, jejíž rodiny si v současnosti nemohou dovolit ani úhradu dotované částky. Veškeré aktivity Salesiánského střediska mládeže jsou pořádány na neziskové bázi. Na většině z nich se vedle profesionálů, pedagogických a sociální pracovníků podílí i desítky dobrovolníků bez nároku na odměnu. I díky této jejich podpoře může organizace snižovat účastnické poplatky na minimum.

„Od této „novinky“ si přinejmenším slibujeme vyložení karet na stůl a seznámení veřejnosti s reálnou cenou našich pedagogických programů a s výší dotace, která na jedné straně svazuje, na druhé nám dává možnost výrazně snížit účastnický poplatek, ovšem s výhledem do budoucnosti pouze dočasně. Již nyní se těším na řadu nových donátorů z řad veřejnosti, díky kterým budeme moci i nadále udržet a rozvíjet naše aktivity.“ uzavírá představení dvojí ceny ředitel Trojek. Pokud se tato změna setká s pozitivním ohlasem, plánuje organizace v budoucnu zavést tuto možnost dvojích cen u všech svých pedagogických programů.

 

Tisková zpráva ke stažení

 

Kontaktní osoba:

MgA. Barbora Matulová
Public relations
Tel: + 420 731 604 361
E-mail: barbora.matulova@sasmcb.cz

Bc. Ondřej Trojek
ředitel
Tel: + 420 734 435 030
E-mail: ondrej.trojek@sasmcb.cz

Květa Herrmannová, DiS.
ekonomka, zástupkyně ředitele
Tel: + 420 733 755 922, E-mail: kveta.herrmannova@sasmcb.cz

 

 

V duchu salesiánských hodnot vychováváme, vzděláváme a pomáháme v obtížných životních situacích dětem a mladým lidem k samostatnému a spokojenému životu. Nabízíme bezpečný prostor pro všechny děti a mládež ve věku 3 – 26 let. Veškeré programy jsou nabízeny všem dětem a mládeži bez rozdílu barvy pleti, náboženství a sociálního postavení. Středisko navazuje na pedagogický a výchovný odkaz Jana Boska v rámci preventivního systému. V řadě programů dochází k propojování pedagogické a sociální oblasti. Mezi tradiční nabídku pedagogických programů patří zájmové kroužky, doučování a volnočasové aktivity, jako jsou otevřené herny, příměstské a pobytové letní tábory. Sociální programy jsou nabízeny v rámci terénní a ambulantní formy (např. nízkoprahový klub Wolf). V průběhu roku nabízí Středisko i řadu aktivit a programů pro širokou veřejnost. Salesiánské středisko mládeže je klinickým pracovištěm JU. Od roku 2014 vykonává svoji činnost ve Čtyřech Dvorech a Komunitním centru Máj, od roku 2016 nově i na sídlišti Vltava – střed.