Poslední volná místa na letních chaloupkách!

Plánujete letní prázdniny a chcete své děti poslat na dobrý tábor?

Máme zde pro Vás nabídku posledních volných míst na letních salesiánských chaloupkách (táborech). Chaloupky jsou křesťanské tábory, které pořádá Salesiánské středisko mládeže v Českých Budějovicích. Jejich hlavní charakteristikou je malý počet účastníků a rodinná atmosféra, cílem vedoucích a animátorů je, aby se děti na chaloupkách cítily jako doma. Na chaloupkách jsou děti vedeny a vychovávány v duchu křesťanských hodnot. Tyto tábory však nejsou určeny pouze pro děti z křesťanských rodin. Na chaloupky jezdí také mnoho „nevěřících“ dětí, ať už proto, že mají rády atmosféru, která na nich panuje, nebo kvůli kamarádům, a nebo prostě ze zvědavosti…Tyto letní chaloupky pořádá středisko již mnoho let s velkým úspěchem a oblibou jak u dětí tak u rodičů.


Bližší informace o chaloukách naleznete na stránkách www.chaloupky.sdb.cz, nebo u koordinátora
chaloupek Jiřího Hellera – chaloupky.sdb@seznam.cz , nebo tel: 731 625 955