Tělocvična plná dětí

Stejně jako se sluší v každé rodině oslavovat svátky, narozeniny, Vánoce a jiné slavnostní dny společně, radostně a s úsměvem na tváři, tak tomu bylo i v úterý 8. 2. 2011 v Salesiánském středisku mládeže – domu dětí a mládeže v Českých Budějovicích. V tento den se odpoledne uskutečnila již tradiční „ZÁBAVNÁ AKADEMIE“ k oslavě zakladatele salesiánů, italského světce Jana Boska.
Program odpolední akademie byl nabitý zajímavými hudebními, tanečními, divadelními a jinými představeními, které si pro všechny přítomné připravily děti z různých zájmových kroužků společně se svými vedoucími. Velký aplaus sklidily nejen tanečnice břišních tanců, ale i divadelníci s divadélkem „Kamarádi“, a kytaristé všechny rozezpívali svými písněmi. Nechyběla ani ukázka z keramického kroužku v podobě stínohry, ani ukázka aerobiku účastníků kroužku „Kondiční cvičení“. Na závěr zazněla píseň našich nejmenších „My jsme všichni muzikanti“.
Zaměstnanci Střediska si pro děti a jejich rodiče připravili hru „rodinná křížovka“ a na závěr každého svého vstupu vždy prozradili indicii potřebnou k vyluštění křížovky. Novinkou letošní akademie byla premiéra animovaného příběhu ze života Jana Boska pod názvem „SEN“.
Po skončení akademie byla připravena vernisáž s malým občerstvením.

Velké poděkování patřím všem malým i velký účastníkům akademie, i těm, kteří je přišli povzbudit a podpořit.