Salesiánští dobrovolníci pedagogických programů si zvýšili svoji kvalifikaci

Znovu do školních lavic zavítaly přes dvě desítky budoucích pedagogických pracovníků Salesiánského střediska mládeže. Byli mezi nimi jak vedoucí zájmových kroužků, tak i vedoucí chaloupek – letních táborů. Zákon o kvalifikaci pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ukládá všem nekvalifikovaným pracovníkům v pedagogických programech zahájit pedagogický kurz v rozsahu 40-ti hodin nejpozději k 1. lednu 2015. Salesianske_stredisko_mladeze_pedagogicky_kurz_005

Toto odborné vzdělávání si Salesiánské středisko mládeže díky kvalitě a potřebné akreditaci objednalo u mateřské salesiánské školy VOŠ JABOK z Prahy. Kurz pod vedením doc. Michala Kaplánka byl rozdělen do tří víkendových modulů. V rámci těchto modulů se vystřídala řada lektorů, která napomohla k obohacení a pestrosti tohoto kurzu, zvláště pak výborný blok s Pavlem Kaplanem, který zaujal svým lektorským přednesem všechny účastníky. Účastníci kurzu se zdokonalovali v základech pedagogiky, vývojové a sociální psychologie, metodiky a právních a hygienických předpisů. Kurz všichni účastníci ukončili řádnou písemnou zkouškou. I když na počátku převládaly jisté obavy a nejistota jak kurz bude účastníky přijímán, na konci kurzu si vzdělávání všichni pochvalovali včetně nových kontaktů a přátelství.

Salesiánské středisko mládeže tímto kurzem nezískalo jen nutné splnění zákonných předpisů, ale získalo řadu ještě kvalitnějších pedagogických pracovníků, kteří jsou odhodláni se s odkazem na Dona Boska věnovat výchově a vzdělávání dětí a mladých lidí.

Závěrem se sluší poděkovat všem lektorům z VOŠ JABOK, hlavnímu garantovi doc. Michalu Kaplánkovi a Janu Horváthovi za catering a technické zajištění všech tří modulů.