S požehnáním do nového roku

V době, kdy v nás doznívají XXX. letní olympijské hry, si o to více uvědomujeme, jak je pro sportovce – ale nejen pro ně – důležitá příprava, podpora týmu a posléze i samotný start na závodišti. Ne že bychom zde chtěli přirovnávat zaměstnance Střediska k vrcholovým závodníkům, i když jejich výkony během roku se k nim mnohody blíží. Stejně jako zmínění sportovci se i naši zaměstnanci připravovali na svůj „start“ – začátek školního roku. Během prázdnin připravovali nejen nové atraktivnější programy, ale také inovovali prostředí Střediska a pracovali na potřebné dokumentaci.

Několikačlenná skupina se vydala v polovině prázdnin po stopách Dona Boska (zakladatele Salesiánů) do Itálie. Navštívili tak místa, která jsou úzce spjata se životem a působením tohoto velkého přítele mládeže, kněze, pedagoga …Jana Boska. Jejich hlubší poznání a pochopení práce a odkazu tohoto velkého světce jim jistě pomůže lepé realizovat své pracovní poslaní mezi dětmi a mládeží, kteří v letošním roce budou Středisko navštěvovat.

V závěru prázdninových příprav si v neděli 2.9.2012  přišli zaměstnanci Střediska vyprosit Boží požehnání pro svoji práci i ochranu pro všechny návštěvníky Střediska, kteří do něj budou přicházet. V rámci nedělní bohoslužby zmínil ředitel Střediska, salesián Tomáš Rádl, důležitost propojení aspektu služby a modlitby tj. Střediska mládeže a farnosti v rámci celého salesiánského díla zde v Českých Budějovicích. Součástí homílie – kázání byly připomenuty jednotlivé prvky Salesiánské oratoře – hra (hřiště), vzdělávání (škola), společenství (farnost), přátelství (domov), které jsou symbolicky obsažené i v logu Střediska.  V závěru bohoslužby se jednotliví zaměstnanci přítomným představili a stručně je seznámili se svojí pracovní pozicí. Jako odměnu obdrželi všichni zaměstnanci od přítomných nečekaný a upřímný potlesk.

Věříme, že řádná příprava a Boží požehnání pomohou zaměstnancům co nejlépe naplňovat své pracovní povinnosti a plnit jednotlivé úkoly. Odměnou jim jistě bude Vaše spokojenost a radost všech dětí a mládeže.