Rekapitulace školního roku 08/09

„Dej každému dni šanci, aby se stal nejkrásnějším dnem tvého života!“

Na konci školního roku bych se rád na chvíli zamyslel nad jeho průběhem tady u nás ve Středisku. Také chci Vám všem poděkovat za účast na životě Střediska a za podporu jeho činnosti. A té nebylo málo.

Od září s námi začínali 2 noví zaměstnanci Mgr. Radka Rejhová a Ondřej Trojek. Dobře jsme je zaškolili a jejich elán oživil naše programy. Během roku rozvázal pracovní poměr náš ekonom Bc. Jiří Herrmann a Kamila Urbanová odešla na mateřskou dovolenou, stejně jako Miroslava Bendová. Vypsali jsme výběrové řízení na sociálního pracovníka a následně přijali na poloviční úvazek Mgr. Alenu Kajanovou. V rámci těchto změn došlo k přerozdělení práce téměř všech zaměstnanců a ke sloučení klubu Oráč a romské Oratoře. Veškeré změny nakonec vedly k přepracování celé organizační struktury. Zaměstnanci pracovali celý rok pod supervizí, zúčastňovali se teambuildingu a salesiánských aktivit. Každý se ve svém oboru vzdělával, 5 zaměstnanců dokončilo po třech letech studia pedagogické vzdělání. V současné době u nás pracuje 15 zaměstnanců a 128 dobrovolníků. Na činnosti se také podílelo 30 praktikantů z Teologické fakulty, obor pedagog volného času.

V programech nabízených Střediskem jsme cíleně rozvíjeli stránku pedagogickou, sociální i duchovní. Na začátku školního roku se podařilo otevřít detašované pracoviště na sídlišti Máj – Maják. Zde probíhaly především sociální programy pro děti a mládež přímo v lokalitě jejich bydliště. Tím došlo k větší propojenosti a lepší návaznosti programů v našem hlavním pracovišti – přímo v budově Střediska. Zde v různých programech bylo pravidelně zapojeno kolem 500-ti účastníků a dalších  200 se právě chystá na chaloupky, které probíhají celý červenec. Letos nás během celého roku provázela 4 hlavní témata (člověk, prostředí, Don Bosko a vztahy k druhým), ke kterým byla vždy krásně připravena výzdoba s podněty. Účastníci se měli možnost zapojit do připravených různorodých aktivit. O víkendech se pořádaly různé akce (turnaje, výlety, soutěže apod.)

Středisko se také aktivně zapojilo do komunitního plánování města České Budějovice, podílelo se na přípravě komunitního centra na sídlišti Máj a v současnosti se uchází o velký tříletý sociální projekt pro děti mládež z blízkých sídlišť. Na rok 2009 jsme podali celkem 17 projektů – z toho 13 uspělo, 3 neuspěly a jeden je ve výběrovém řízení.

Přeji Vám hezké letní dny, dost času na krásné věci a lidi. Nechť Vás nedostihne velká voda. Myslím na Vás rád a věřím tomu, že ještě daleko víc na nás všechny rád myslí a s láskou provází Bůh, a to mě těší.

Tomáš Rádl, ředitel

„Ten, kdo nerozezná štěstí, když přijde, si nesmí naříkat, když odejde.“ -M.D.Cervantes-


Zde přinášíme několik fotografii, ze závěrečného ukončení školního roku.