První pomoc a sport zdravotně postižených – přednášky v klubu Oráč

Přednáškou Jak si nenechat ublížit jsme v klubu Oráč zahájili cyklus tří přednáškových střed. 17. března jsme pokračovali programem Nebojte se první pomoci, ve kterém se všichni zúčastnění dozvěděli základní informace potřebné k záchraně života, mohli si vyzkoušet první pomoc při bezvědomí, zástavě dechu a krevního oběhu a řekli jsme si také, jak zastavit krvácení a ošetřit rány. Velmi atraktivní součástí programu pro většinu zúčastněných byla možnost nechat si na sobě namaskovat a realisticky znázornit různá poranění. Největší zájem byl o řezné a tržné rány, odřeniny, zlomeniny nosu a krvavá poranění kloubů na ruce. Samozřejmě jsme si také zopakovali, jak bychom daná zranění ošetřili. Program proběhl ve spolupráci s Oblastním spolkem Českého červeného kříže České Budějovice, jehož členkou je Radka Rejhová, která program vedla.

Ve středu 24. března nás čekala další přednáška, zaměřená na sport tělesně postižených. Dozvěděli jsme se něco nejen o plavání tělesně postižených, jemuž se Jan Janoušek, který si pro nás přednášku připravil, věnuje ve sdružení Kontakt bB, ale také o dalších sportech, kterým se lidé po úrazech i s vrozeným postižením věnují. Shlédli jsme i několik videí a fotografií sportovních výkonů českých reprezentantů na paralympiádě v Athénách a obdivovali jejich výkony. V neposlední řadě jsme získali představu o různých druzích postižení a o tom, jak se s nimi dá v běžném životě fungovat a něco dokázat třeba ve sportu. K této přednášce jsme se dostali přes Koblížka (Jana Samce), který pracuje jako dobrovolník nejen v našem klubu Oráč, ale také v Kontaktu bB.

Tímto prozatím končí cyklus přednášek, které jsme v klubu Oráč realizovali.

Autor: Radka Rejhová