Přihlašování na aktivity Střediska

SalesiániVálí.czSaSM – DDM ČB používá po vzoru jiných salesiánských středisek moderní informační systém SalesiáníVálí.cz. Mimo běžnou agendu a správu kontaktů na Středisku slouží i k přihlašování na všechny kroužky, chaloupky a jiné akce (veškeré akce se v systému označují slovem aktivita).

Uvědomujeme si, že nový informační systém může pro vás návštěvníky Střediska představovat zpočátku komplikaci a nutnost se se systémem naučit pracovat. I přesto bylo ale jeho zavedení nezbytné a usnadní zaměstnancům a animátorům mnoho práce.

Systém přináší řadu výhod i pro vás:

  • Architektura systému zajišťuje, že vaše osobní data budou bezpečněji uložena a chráněna než tomu bylo doposud.
  • Po zaregistrování do systému zůstanou již vaše data trvale uložena a přístupná pouze oprávněným osobám (ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) po celou dobu vaší činnosti ve Středisku. Není potřeba se tedy každý rok registrovat znovu a na každou přihlášku vyplňovat znovu vaše osobní údaje. Přihlášku na aktivitu si budete moci vytisknout sami již kompletně vyplněnou.
  • Ještě před zasláním papírové přihlášky na aktivitu se v systému „zapíšete“. Tím si v podstatě rezervujete místo a také hned uvidíte, kolik volných míst na aktivitě ještě zbývá.
  • Systém usnadňuje bezhotovostní platby za aktivity.

Důležité: K registraci do systému musíte mít funkční e-mail, na který vám budou zaslány přihlašovací údaje a také nové heslo v případě zapomenutí starého.

  • V každém případě je nutné doručit do Střediska podepsanou přihlášku v papírové podobě! (Nestačí přihlásit se přes internet.)
  • Pokud nemáte možnost vytisknout si doma přihlášku, nemáte přístup k internetu nebo budete mít jakýkoliv dotaz, nebojte se obrátit na zaměstnance Střediska. Rádi vám přihlášku vytiskneme, pomůžeme s registrací nebo jinak poradíme (konzultační hodiny viz Kroužky).

Obecný návod na registraci a přihlášení do aktivity

[download id=“42, 41″]

1) Jak si vytvořím účet?

Zadejte webovou adresu www.salesianivali.cz a po načtení stránky si vyberte středisko České Budějovice. Klikněte na odkaz Zaregistrovat nového uživatele, přečtěte si úvodní prohlášení, vyjádřete souhlas a pokračujte v registraci. Vyplňte všechny údaje pravdivě a úplně. Přihlašovací jméno si zvolte libovolné, dobře si ale promyslete a zapamatujte vaše heslo (informace k tvorbě hesla viz dále).
Pečlivě vyplňte váš e-mail. Na ten vám budou zaslány vaše přihlašovací údaje a také nové heslo v případě zapomenutí starého.

2) Jak se přihlásím?

Po úspěšné registraci se přihlaste z úvodní stránky do systému pomocí přihlašovacího jména a hesla, které jste si zadali při registraci.

3) Kde najdu kroužek, chaloupku nebo jinou akci?

Klikněte na záložku Aktivity a vyhledejte aktivitu, na kterou se chcete přihlásit. Pokud je na stránce zobrazeno spoustu jiných aktivit, zadejte do vyhledávacího pole počáteční písmena názvu hledané aktivity a stiskněte ENTER (např. pro chaloupky zadejte „chal„). Klikněte myší na název aktivity.

4) Jak si aktivitu zapíšu?

Do vybrané aktivity se zapíšete kliknutím na tlačítko Zapsat se. Pokud váš zápis proběhne úspěšně, objeví se vám pod záložkou Zápisy. Nyní se musíte ještě přihlásit pomocí papírové přihlášky.

5) Kde si vytisknu přihlášku?

Klikněte na číslo vašeho zápisu a zkontrolujte, že jste se přihlásili na správnou aktivitu. Pod tabulkou s informacemi klikněte na tlačítko Přihláška do aktivity (PDF), vytiskněte si přihlášku a nechte ji podepsat od rodičů (pokud jste mladší 18 let). Přihlášku zaneste do Střediska nebo pošlete poštou.

6) Jak zaplatím poplatek?

Poplatek za aktivitu můžete donést na Středisko rovnou s přihláškou, případně můžete využít bezhotovostního převodu. Pokud nebude uvedeno jinak, zadávejte variabilní symbol stejný, jako je číslo vašeho zápisu do dané aktivity (viz Zápisy).

7) Co dál?

Informace o vašich zapsaných aktivitách a osobních údajích zjistíte po kliknutí na vaše přihlašovací jméno na spodní liště. Další informace naleznete postupně na webových stránkách Střediska, konkrétní dotazy a připomínky směřujte prosím na e-mail: sasmcb@sasmcb.cz


JAK VYTVOŘIT ZAPAMATOVATELNÉ A ZÁROVEŇ BEZPEČNÉ HESLO?

Na heslo do systému SalesiániVálí.cz jsou kladeny velké bezpečnostní požadavky vzhledem k citlivosti uložených údajů.

Heslo musí obsahovat alespoň 8 znaků, z toho alespoň: 1x velké písmeno, 1x malé písmeno, 1x číslo a 1x speciální znak: ~!@#$%^&*()+={}[].,?§

Aby se heslo dalo vzhledem ke své složitosti zapamatovat, existují pomůcky, jak takové heslo vytvořit:

Příklad 1:

Za základ hesla použijeme první slova nějaké říkanky a k tomu využijeme záměnu dvou písmen za číslo a znak:

„Pepa včera snědl osm jahodových knedlíků na posezení.“ (záměna p za +)
Heslo: Pvs8jkn+

Příklad 2:

Základ hesla lze vytvořit i z určitého jména nebo názvu a k tomu využít záměnu dvou písmen za číslo a znak:

„Jan Novák“ → jannovak (j = 1, o = 0 (nula), k = +)
Heslo: 1anN0va+

Příklad 3:

Heslo se dá jednoduše vytvořit i tak, že si ke svému jménu, resp. příjmení (bez háček a čárek) přidáte libobolné číslo a znak (toto heslo není samozřejmě tak bezpečné, jako předchozí dva příklady):

„Anna Nováková“ (přidám rok narození a znak +)

Heslo: Annanovakova1990+

Pozn.: Výše tři uvedená ukázková hesla nepoužívejte! Vymyslete si svá osobní!


CO DĚLAT, KDYŽ HESLO ZAPOMENU?

Pokud se vám stane, že zapomenete vaše heslo, máte dvě možnosti jak postupovat:

  1. Nechat si vygenerovat nové heslo tak, že na stránce s přihlašovacím formulářem kliknete na odkaz Zapomenuté přihlašovací údaje? Nové heslo bude ihned odesláno na Váš email. Po přihlášení si heslo můžete změnit opět podle sebe.
  2. Požádat zaměstnance Střediska o nové heslo.