Přerušení pedagogických programů

Milí přátelé Střediska,

na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 8. října 2020 č. 997 o přijetí
krizového opatření je přerušena veškerá pedagogická činnost Salesiánského střediska
mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice včetně příležitostných akcí.
Toto rozhodnutí je s účinností ode dne 12. 10. 2020 do odvolání.

O tomto rozhodnutí jsou vyrozumění účastníci pedagogických programů včetně jejich
zákonných zástupců a to formou veřejných vývěsek, webových a facebookových stránek
organizace a přihlašovacího portálu esal.cz.
Programy sociální služby NZDM V Kostce zůstávají prozatím v omezeném provozu
v obvyklých časech.
Prosíme klienty sociální služby, aby respektovali pokyny pro prevenci onemocnění –
dbali na osobní hygienu, v případě nemoci nebo nařízené karantény nenavštěvovali naše
zařízení.

Děkujeme za pochopení a těšíme se opět na viděnou.