Přednáška Přátelství a láska v Klubu Oráč

Ve středu 27.5.2009 nás v Klubu Oráč navštívila Barbora Široká z Poradny pro ženy a dívky SONŽ  a Josef Nadrchal a věnovali jsme se tématu Přátelství a láska. Toto téma se dotýká každého z nás a všechny zúčastněné velmi zaujalo, jakým zajímavým a živým způsobem bylo v této přednášce pojato. Bavili jsme se o tělesném, duševním a duchovním rozměru života, o tom, co a jak je dobré dělat a jak se chovat tak, aby nám vztah vydržel (zajímat se o druhého, naslouchat mu, přemýšlet a mluvit o tom, co druhého zajímá, umět chválit i kritizovat – chválit a kritizovat vždy v poměru 5:1, nebát se uznat svou chybu, umět se vžít do situace druhého apod.). Dále bylo nastíněno, jak se vyvíjí intimita od pohledů na tělo, pohledů z očí do očí a milá slůvka, přes chození za ruce až po líbání a intimnější záležitosti.  Dostali jsme se též k rozdílům ve vnímání sexuality mezi ženami a muži a k vlivu pornografie na vztahy a zdravou sexualitu. Hovořili jsme o tom, jak vytvořit a udržet pevný vztah a o tom, že oblast sexuality je pak už jen šlehačkou či třešinkou na dortu ve chvíli, kdy jsme se navzájem poznali, důvěřujeme si, můžeme se na sebe spolehnout, a odevzdáváme se jeden druhému.

Téma Partnerství a vztahy v současné době v klubu rozvíjíme i dále pomocí různých skupinových diskusí, testů apod. a tomuto tématu jsme přizpůsobili i výzdobu klubu.