Pochaloupkový výlet

Pochaloupkový výlet prozářen podzimním sluncem.

V sobotu 27. září se uskutečnil každoroční „Pochaloupkový výlet“.
Krásné počasí přilákalo ke středisku mládeže učástníky všech 11 chaloupek. Celkem se setkalo více jak 80 dětí a na 50 animátoru a vedoucích.
Účastníci společně odešli na nedaleké „chaloupkoviště“ (tradiční místo v přírodě za městem). Cestou se vzpomínalo na prázdniny a zážitky z chaloupek. Na výletě nechybělo opékání špekáčků, modlitba s poděkováním za ochranu a zdárný průběh všech chaloupek. Děti si také zahrály velkou společnou hru. Na závěr výletu se děti rozloučily s přáním, setkat se zase za rok v létě na chaloupkách.

Děkujeme všem za přípravu a účast.