Maják

První říjnový den roku 2008 byl významný pro Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice. Po velkých přípravách se slavnostně představilo nové kontaktní centrum Maják na sídlišti Máj. Za přítomnosti zaměstnanců Střediska, provinciála Františka Blahy (Salesiánská provincie Praha), ředitele Správy domů s.r.o. Ladislava Volfa, předsedy Sociální komise Statutárního města ČB pana Ivana Mánka i kolegů z dalších organizací byla přestřižena symbolická stuha a poté mohla začít prohlídka Majáku. Ta byla spojena s pestrým občerstvením, výstavou fotografií z činností Střediska a s možností vzájemných podnětných rozhovorů.

Otevření Majáku se uskutečnilo díky vzájemné spolupráci se Statutárním městem České Budějovice a Správou domů s.r.o. Byl vytipován vhodný objekt, následně opraven i vybaven. „Získané prostory na sídlišti Máj, v blízkosti ulice V. Volfa, vnímáme jako důležitý krok k rozvoji stávající spolupráce a zároveň navázání nové spolupráce s romskou komunitou. Bude zde zajištěna kvalitní a dostupná nabídka aktivit pro romské etnikum přímo v lokalitě, kde tato poptávka není doposud dostatečně uspokojena“, uvedla Eliška Pitálková, zaměstnankyně Střediska.

V kontaktním centru Maják chtějí pracovníci Střediska romským dětem a mládeži, včetně jejich rodičů, pomáhat při řešení problémů. Vedoucí romské oratoře, Miroslava Bendová, dodává: „Na Majáku bude prostor pro kvalitní náplň volného času dětí. Mají zde možnost zapojit se do individuálního doučování, tvořivých aktivit a různých tématických programů. Romskou mládež plánujeme podporovat aktivizačními programy. Prostor bude i pro romské maminky, a to formou poradenství. Dále bude centrum využíváno jako zázemí pro terénní práci.“

Vzhledem k dobrým současným vztahům mezi romskými dětmi, mládeží a zaměstnanci Střediska lze očekávat, že se nabídka nové kontaktní místnosti rychle ujme. Její definitivní náplň a zacílení se v průběhu času bude měnit a přizpůsobovat aktuálním potřebám romského etnika. Maják je jistě důležitým stupínkem ke spolupráci s romskou komunitou a naopak. Snad přispěje ke sblížení obou kultur.