Ohlédnutí za Oratoří pro rodiče 3. 3. 2023

První páteční březnové odpoledne patřilo v prostorách Komunitního centra kromě pravidelného
nízkoprahového klubu i Oratoři pro rodiče. Sešlo se 10 maminek a 18 dětí. Značná část dětí
navštěvuje na středisku Klubík Mája nebo rodiny spolupracují v rámci Podpůrné práce s komunitou.
Celý program se nesl v duchu družné zábavy, nechybělo občerstvení a reprodukovaná hudba podle
výběru účastníků. Děti se pěkně zabavily sportovními aktivitami a hrami v tělocvičně. Některé
pomůcky s chutí vyzkoušely i maminky. Snažíme se je do chodu setkání co nejvíce zapojit, aby bylo
opravdu „jejich.“ Pomáhaly například s úklidem při odchodu. Děti měly také možnost vybarvovat
velké společné omalovánky, moc je to bavilo.

Závěr setkání patřil požehnání od salesiána P. Tomáše Rádla, kterého většina přítomných zná ještě ze
Čtyráku. Všichni využili individuální požehnání, na které vystáli v klidu a poctivě poměrně dlouhou
řadu. Vládla velmi příjemná atmosféra a všichni se těší na příště.
Pilotní setkání proběhlo již na podzim na Čtyráku, tehdy se zúčastnilo 6 maminek a 13 dětí. Po
domluvě a podle přání jsme se rozhodli přesunout akci na Komunitní centrum, kde to mají všichni
blízko.

Těšíme se na další setkání v pátek 31. 3. a následně pak v sobotu 15. 4. při oslavě Mezinárodního dne
Romů na Čtyráku.