Nový film v CineStaru

Roční úsilí téměř 20-tičlenného dětského filmového štábu působící v rámci zájmových kroužků v Salesiánském středisku mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice se v úterý 29. 5. 2012 dovršilo.

Za přítomnosti dětského obecenstva, rodičů, zástupců veřejného života a sponzorů se uskutečnila v multikině CineStar v Českých Budějovicích premiéra dětského výchovně-preventivního spotu „Bezpečně na kole“. Tento spot je určen pro žáky I. stupně ZŠ a děti jej bezplatně natočily pro své vrstevníky. Během vzniku tohoto audiovizuálního díla spolupracoval dětský štáb i s odborníky z oblasti filmové tvorby, a mohl se tak zdokonalovat a učit od opravdových odborníků. Spot poukazuje na nebezpečí jízdy na jízdním kole s nezapnutou cyklohelmou a sluchátky v uších se zapnutou hudbou. Díky realistickým scénám a téměř profesionálnímu uměleckému ztvárnění bylo během premiéry dojato hned několik diváků, dokonce došlo i na slzy. Děti tak ukázaly, že s dostatečnou technikou, odborným vedením a hlavně vlastní myšlenkou jsou schopny vytvořit opravdový film. Zkušenost, kterou účastníci získali, byla nejen odborná, ale i zajímavá – zvláště zjištění, jak pracuje filmový štáb s více členy.

Díky podpoře mnoha firem a zvláště Nadaci ČEZ bude moct být spot na DVD nosičích bezplatně distribuován do jihočeských ZŠ, a jistě tak přinese novou metodickou pomůcku pro pedagogy a vychovatele.

Podívejte se na fotografie z natáčení »

Nový film „Bezpečně na kole“ naleznete na našem Youtube kanále »