Nový film je ve střižně

Ano, je tomu tak, krátký výchovně-preventivní televizní spot natočený v rámci projektu „Na kole bezpečně“ se nyní nachází ve střižně a pracuje se na jeho finální podobě.  

Díky projektu „Na kole bezpečně“ spojily všechny tři filmařské kroužky své síly a zkušenosti a od jarních měsíců 2011 pracovali na přípravě námětů, scénáře, obhlídky lokací, dramaturgie, produkčních prací a samozřejmě samotného natáčení. A o čem bude tento televizní spot, který natáčí účastníci kroužku pro své vrstevníky? V tuto chvíli můžeme snad jen poodhalit, že se jedná o krátký výchovně-preventivní spot, který poukazuje na důležitost dodržování bezpečnosti při jízdě na kole.

Na tomto projektu, který je v současné době v rámci Zájmových kroužků SaSM – DDM ČB největší svého rozměru, bylo přizváno i několik odborníků, kteří dětský filmový štáb povzbuzovali a předávali jim své vědomosti a zkušenosti. Velký dík tedy patří: Mgr. Tomáši Binterovi (režisér, externí pedagog FAMU a Filmové školy Zlín), MgA. Monice Brkalové (kameramanka) a Mgr. Leoši Ryškovi, SDB (ředitel TV NOE).

Každý z účastníků si díky tomuto projektu mohl vyzkoušet, jak náročná, ale i zajímavá, je týmová práce filmového štábu, kdo je za co zodpovědný, co musí ovládat a co je jeho úkolem. Po náročném natáčení v interiérech i chladných dnech v exteriéru je nyní natočený materiál v rámci filmového kroužku zpracováván. Čeká nás proto ještě dlouhá, náročná a poctivá práce, při níž se budeme muset všichni obrnit nezlomnou trpělivostí. Ale již nyní se můžete těšit na teplé jarní dny, které sebou přinesou i premiéru tohoto společného díla téměř 20-ti členného filmového štábu.

Závěrem děkujeme všem organizacím a firmám, které se na tomto projektu podílejí a které jej spolufinancují.

Projekt „Na kole bezpečně“ je spolufinancován Nadací ČEZ.

Tento projekt dále podpořili: